Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Bäckby norra förskola!

Förskolan välkomnar barn mellan 1 och 5 år.Här arbetar förskollärare, barnskötare och socialpedagog tillsammans och planerar aktiviteter och teman som genomförs under terminerna. Vi arbetar i  11 mindre grupper  med 9 till 13 barn i varje grupp, två pedagoger per grupp. Personalen  samarbetar med varandra morgnar och kvällar men också i den dagliga verksamheten. 

Närhet till skogen

Vår förskola har ett bra läge nära skogen, vilket gör att vi ofta går dit. I skogen följer vi årstidernas växlingar och barnen ges möjlighet till rörelse och upplevelser i naturen. Skogen är en lärorik och stimulerande miljö som inbjuder till utforskning och kreativitet.

Eget kök

På Bäckby norra förskola har vi ett modernt kök där personal från Restaurangenheten dagligen tillagar vår mat.