Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Ljusa stora lokaler

Förskolans miljö med dess torg och ateljé i centrum är byggd för att varje barn ska uppleva lusten att leka, lära och utveckla alla sina sinnen.

Pedagogiska lärmiljöer

Vi utgår från barnets egen nyfikenhet och kreativitet när vi har skapande verksamhet. Föränderlig och utforskande lärmiljö. I vår miljö på förskolan erbjuder vi tydliga platser/stationer för barn att möta och undersöka olika material i mindre och större grupper. Tiden att möta material och olika aktiviteter är avgörande för oss för att barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära. Vår miljö stimulerar och erbjuder barnen att återkomma vid upprepade tillfällen. Vi erbjuder många olika sätt att reflektera, vara delaktig på och undersöka materialet på förskolan.

På förskolan har vi en gemensam väl uppbyggd ateljé. Här finns mycket material och möjlighet att hämta inspiration genom olika metoder.

Närheten till skogen gör att vi spenderar mycket tid där och hämtar inspiration till skapande och lärande. Skogen är en lärorik och stimulerande miljö som inbjuder till utforskning och kreativitet.

Material som inspirerar

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

skapande
bygge

Utemiljön

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Vi är ute minst en gång per dag. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Vi är ibland ute på vår fina gård, skogen och andra lekplatser där barnen inspireras och utmanas till lek och rörelse.

utegården

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Vi har sett över vårt befintliga material, tagit bort material som inte anses vara miljövänligt längre. Allt  vi beställer i form av kritor, pennor, papper med mera är miljövänligt.