Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Så här är det att jobba hos oss

Bellmansgårdens förskola är en mindre förskola vilket skapar en härlig Vi-känsla hos båda barn och pedagoger. Hos oss ser vi alla barn som allas barn och stöttar varandra i arbetet. Vi tror på det kollegiala lärandet och att vi tar del av varandras kompetenser.

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barnens intresse och behov guidar oss i vad vi erbjuder för undervisning.

Tillsammans i arbetslag diskuterar vi barnens utforskande och lärande i syfte att synliggöra och skapa goda förutsättningar för barnens utveckling. Vi har fasta tider för reflektionmöten båda i storarbetslag samt i våra mindregruppsammanhang. Pedagogista stöttar oss i våra reflektioner och utmanar oss i att tänka vidare i våra projekt. Vi dokumenterar barnens görande, lärande och våra reflektioner i våra erktyg för pedagogisk dokumentation.

Hos oss möter du engagerade kolleger, en tydlig organisation och forlöpande kompetensutbildning.

Varmt välkommen till oss!

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla barn har tillgång till bästa möjliga lärande. För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna! Tillsammans hjälper vi våra barn att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del i att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan du bland annat använda till träning, friskvård och massage. Du får också arbetskläder som används för utomhusaktiviteter. Om du är nyutexaminerad förskollärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i förskola och skola kan vi även erbjuda andra saker, så som föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar och mycket mer. Dem kan du läsa mer om på länken nedan.

Övriga förmåner för dig som jobbar i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Här får du kompetensutveckling i form av utbildningar och nätverk, olika utvecklingsmöjligheter som arbetslagsledare, barnpilot, mentor för nya förskollärare, samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.