Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vår vision är att barnen ska mötas av en lärmiljö som är välkomnande, inspirerande, utmanande och tydlig.

Både ut och innemiljön är föränderlig för att utmana och utveckla barnens intresse, tankar och funderingar. Vi arbetar utifrån ett stationstänk där vårt projektinriktade arbete får plats att utforskas under hela dagen samt ger utrymme för läroplanens mål.

Barnen får möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra.

Vår förskolas miljöer ger plats för:

 • Lek och fantasi
 • Skapande verksamhet (teckna, måla och skulpterar i lera m.m)
 • Skriftspråk och symboler
 • Motorik och kroppsuppfattning (rörelse, dans och teater m.m.)
 • Bygg och konstruktion
 • Naturvetenskapliga och tekniska upptäckter
 • Utveckla matematiska förmågor
 • Sinnliga upplevelser
 • Läsa, lyssna och berätta
 • Sång, musik och musicerande
 • Digitalt utforskande

Innemiljöer 

gemensam ateljé
Barn leker med geometriska former på ljusbordet

Utemiljöer

Förskolans gård bjuder in till lek, utforskande, samspel och glädje. Barnen delas in i grupper för att ha möjlighet att utforska och leka i mindre sammanhang. Vi ser naturen utanför våra gårdar som en del av verksamheten som vi besöker kontinuerligt.

Barn på utflykt i skogen tittar på harsyra tillsammans med pedagog
Barn dokumenterar i naturen.

Digitalitet

På Bellmansgårdens förskola använder vi digitala verktyg i vår undervisning. Syftet är att barnen redan i tidig ålder ska utveckla en digital kompetens som de kommer att ha användning för i framtiden. Vi har lärplattor, reflektionsskärmar och olika robotar för programmering samt projektorer för att bl.a. kunna skapa spännande och inspirerande lärmiljöer. Det digitala är ett komplement till det analoga och är endel av barnens vardag på förskolan

Barn utforskar med en Bee-bot
Barn utforskar med ett webbägg

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lera
Bygg med regnbågsklossar

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara en giftfri miljö, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att bland annat ha parfymfri tvättkräm, göra egen saltdeg, målarfärger anpassade för barn så det inte gör något om de får i sig det. Vi har även tagit bort gamla plastleksaker. De plaster vi har är CE märkta.