Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Så här är det att jobba hos oss

Varierade kompetenser

På Bergatrollets förskola arbetar pedagoger utifrån flertalet varierade kompetenser. Arbetslaget består av förskollärare, barnskötare och socialpedagoger. Vi tror på tvärprofessionellt arbete utifrån behov, där olika roller berikar varandra. Vi har även tillgång till ateljérista och pedagogista, vilket ger oss goda förutsättningar att erbjuda barnen en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vår verksamhet genomsyras av en tilltro till barnets egen förmåga och alla barn ses som kompetenta. Under dagen delar vi alltid in barnen i mindre grupper, vilket möjliggör för oss att se varje barn och därmed kunna stötta och utmana utifrån individens förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen följs upp och utmanas vidare, där vi ges möjlighet att stanna upp och stanna kvar i ett projekt en längre tid för att ge barnen tid att utforska och upptäcka.

Pedagogisk dokumentation

I vår verksamhet pågår ständigt ett utvecklingsarbete där vi ser processen som viktigare än resultatet. Det är i processen som barn ges möjlighet att lära och utvecklas. För att ta tillvara på och synliggöra barnens lärandeprocess använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Dokumentationen inbjuder till reflektion tillsammans med barnen, gör vårdnadshavarna delaktiga i sitt barns vardag på förskolan och blir därmed ett verktyg för oss pedagoger i arbetet med att utveckla verksamheten utifrån fokus på barns intressen och behov. Reflektion tillsammans med barnen kring dokumentationen bidrar till att vi tillsammans får syn på nya saker och kan utmanas vidare i det egna lärandet. Den pedagogiska dokumentationen synliggör vår verksamhetsutveckling och bidrar till att vi ständigt kan utveckla vår verksamhet för bästa möjliga kvalitét.

Undervisning

Förskolan är barnets första steg i utbildningsprocessen och det är i förskolan vi lägger grunden till barns lärande. På vår förskola arbetar vi medvetet med undervisning och arbetar både med planerad och spontan undervisning, där det alltid finns ett syfte med det vi gör. Utifrån barngruppens behov, intressen och individuella erfarenheter skapar våra närvarande pedagoger undervisningstillfällen som är meningsfulla och intressanta för just de barnen.

Jämställdhet

På Bergatrollets förskola lägger vi stor vikt vid allas lika värde. Vi arbetar aktivt tillsammans med barnen att ta tillvara på och synliggöra allas olika kompetenser och vi lägger stort fokus på allas lika värde. Vi arbetar medvetet kring genus och tillsammans formar vi könsneutrala miljöer och har en medveten strategi för språkligt stöd i enlighet med förskolans läroplan och FN:s barnkonvention för att ge flickor och pojkar samma möjligheter.

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla barn har tillgång till bästa möjliga lärande. För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna! Tillsammans hjälper vi våra barn att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del i att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan du bland annat använda till träning, friskvård och massage. Du får också arbetskläder som används för utomhusaktiviteter. Om du är nyutexaminerad förskollärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i förskola och skola kan vi även erbjuda andra saker, så som föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar och mycket mer. Dem kan du läsa mer om på länken nedan.

Övriga förmåner för dig som jobbar i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Här får du kompetensutveckling i form av utbildningar och nätverk, olika utvecklingsmöjligheter som arbetslagsledare, barnpilot, mentor för nya förskollärare, samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.