Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Bergatrollets förskola!

På Bergatrollets förskola arbetar vi alltid med fokus på bästa möjliga möte i alla våra sammanhang.

Vi är en flerspråkig och interkulturell förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Att vara en interkulturell förskola innebär att olika kulturer, etniska och nationella, religioner och livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt, språk, och perspektiv samverkar, kompletterar och berikar varandra.

Förskolan ligger vackert belägen vid skogen på Pettersberg med närhet till Vallby friluftsmuseum. Förskolan är indelad i tre avdelningar, Röd, Grön och Blå. På avdelning Blå arbetar vi tre pedagoger med barn mellan 1-3 år. På avdelning Röd och Grön är vi två respektive tre pedagoger per avdelning som arbetar med barn från 3-5 års ålder. Vi arbetar alltid med barnen indelade i mindre grupper för att på bästa sätt kunna se och utmana varje barn i vårt projekterande arbetsätt.

Bergatrollet

Läslyftet

Under 2019/2020 deltar förskolan i läslyftet, vilket är en nationell satsning från Skolverket. Läslyftet "handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket" med hjälp av olika texter (Skolverket, 2019).

Läs mer om läslyftet på Skolverkets hemsida

Inbjudande läshörna