Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

I våra olika miljöer arbetar vi medvetet utifrån ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi utformar våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och idéer. Vi arbetar alltid i mindre grupper och erbjuder väl genomtänkta stationer som vi dukar upp och erbjuder barnen oavsett tidpunkt på dagen. Våra inomhus- och utomhusmiljö är medvetet utformade för att bilda en helhet för barnen. De pedagogiska miljöer vi erbjuder på förskolan ska alltid vara inbjudande och främja barns delaktighet då vi i reflektion tillsammans med barnen för utvecklingen framåt.

Inbjudande torget med närhet till ateljén
Förskolans kiosk med olika tillbehör

Tillgängligt och kreativt material

I våra miljöer finns allt material lättilgängligt för att bidra till ökad självständighet samt en ökad självkänsla i att vi tror på att barnen kan mycket själva. Vi strävar efter material som inte anses färdigt, detta för att lämna utrymme till barnen att själva utforska och utmanas i sin kreativitet och fantasi.

färgsorterat inbjudande material för bygg och konstruktion
Färgsorterat lego i tillgänglig höjd för barnen

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att vara medvetna kring vilken typ av material vi köper in till förskolan.