Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Bifrostens förskola!

Bifrostens förskola ligger i Irsta, ett samhälle några kilometer utanför Västerås. Förskolans gård utmanar barnen i både lek och lärande med skogen inpå husknuten. Vi har även tillgång till stora skogen samt olika lekplatser runtom i vår närmiljö.

Förskolan har idag tre avdelningar där vi eftersträvar åldershomogena grupper, Myran, Humlan och Björnen. Syftet med åldershomogena grupper är att inomhus- samt utomhusmiljön anpassas efter barnens ålder och utveckling. Miljöns utseende och materialet vi erbjuder är i ständig förändring för att utmana den aktuella barngruppens behov och intressen.

På Bifrosten finns en förskolerestaurang där de flesta grupper äter. Det frigör både tid och och skapar mer plats på avdelningarna.

Ni är varmt välkomna att besöka oss! Men ring och prata med oss innan så att vi kan planera in ert besök på bästa möjliga sätt.

Samarbete med närliggande förskola

Vi samarbetar med Idavallens förskola som också är belägen i Irsta. Bifrosten har en digital atelje som barn och pedagoger på Idavallen gör kontinuerliga besök till. Vi har även gemensamma kompetensutvecklingsdagar, friskvårdsaktivtiteter och arbetslagsledarmöten.