Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Två glada barn leker med en trampbil

Barnkonventionen

- en självklar del av vårt arbete

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnens rättigheter stärks i samhället. För oss i förskolan är detta någonting vi har jobbat med länge. Att barnen känner sig trygga och delaktiga är en självklar del av vår verksamhet.

2020-02-28

Sedan 1990 har barnkonventionen varit juridiskt bindande i Sverige, men det är alltså först nu som den har blivit svensk lag. I Västerås har vi jobbat med barnkonventionen länge, men nu har vi en ännu tydligare anledning att jobba aktivt med frågan – både med barn och med vuxna.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns rättigheter, men det är fyra av dem som på sätt och vis sammanfattar alla de andra.

  • Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6, Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Du hittar hela Barnkonventionen på UNICEFs webbplats.

Naturlig del i arbetet med barnen

Barnkonventionen är en naturlig del av arbetet på förskolan. Det står till exempel i förskolans läroplan att utbildningen ska utgå från barnets bästa, att barnen har rätt till delaktighet och inflytande och att de ska få kännedom om sina rättigheter.

Vi jobbar med barnkonventionen på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att vi läser böcker och sedan diskurerar hur man är en bra kompis, eller att vi gör olika övningar för att träna demokrati och att lyssna på varandra. Barnkonventionen är en naturlig del i lekar, i samtal och på väggar. För oss är det viktigt att barnen får ta del av barnkonventionen i både teori och praktik, för att de ska få en djupare förståelse för sina rättigheter.

Prioriterad fråga i verksamheten

För att kunna jobba på det här sättet krävs det förstås att vi vuxna också får en djupare förståelse för vad lagen innebär. Därför är barnkonventionen en prioriterad fråga i vår verksamhetsplan, där det bland annat står att alla medarbetare ska ta del av olika typer av kompetensutveckling.

Varje år gör vi också en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att läsa den.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för barnens bästa?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kommunal förskola vinnare av Pedagogiska priset

Priset delades ut 6 december

Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. De som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun har kunnat nominera. Nu är vinnarna utsedda.

2019-12-19

För andra året i rad kom det in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset, där de pedagogiska nämnderna ska utse en vinnare i de tre kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Vinnarna får ett pris à 25 000 kronor.

I kategorin förskola var det Önsta förskola som vann med motiveringen:

”För ert metodiska arbete med att utveckla barnen som finns hos er. Er förmåga att se varje barn och hens behov lyfter deras nyfikenhet och vilja att lära. I kombination med metoder och tydliga planer skapar det förutsättningar för progression. Hos er är det inte främst ett specialområde som skapar pedagogisk höjd utan en hög lägstanivå där ett metodiskt arbete med fokus på lärande främjar barnens utveckling.”

Läs mer om Pedagogiska priset och vilka som vann de övriga kategorierna på Västerås stads hemsida.

Nyhet om pedagogiska priset på Västerås stads hemsida