Länk till mer information om IST Home


Välkommen att titta in hos oss!

Miljöerna i de olika hemvisterna ser olika ut och är ständigt föränderliga för att möta barnens alla behov och önskemål. Vi har ett gemensamt projekt för alla grupper i utbildningen där utformningen och arbetssättet styrs av barnens och gruppernas intressen. Vi använder till exempel ljud och ljus för att skapa stimulerande lärmiljöer som både utmanar och stöttar barnen.

Ateljén används för att undersöka estetiska utrryckssätt. Vi har plats för drama, bygg och konstruktion, och en skapande del för målning och lera. Ateljén är under uppbyggnad och ska vara föränderlig för att kunna använda digitala lärmedel också.

Barnens Bibliotek

På Bjurhovdasmycket har vi ett eget litet bibliotek med böcker för alla åldrar. Vi har också regelbundna besök av bokbussen som stannar precis utanför förskolan. Där kan vi låna böcker om våra projekt eller annat spännande barnen söker fakta om.

Ateljén - En arena för det digitala... och det analoga!

Inne i vår egna ateljé erbjuds barnen både digitala och analoga lärmiljöer i sin utbildning. De har möjligheten att med hjälp av digitala verktyg skapa, utmanas, stöttas och utvecklas. Det finns utrymme här för alla estetiska uttryckssätt. Vi har plats för drama, bygg och konstruktion, och en skapande del för målning och andra material. Ateljén är under uppbyggnad och kommer vara föränderlig för att möta barnen i alla deras uttryckssätt.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vi strävar efter en sund och giftfri förskola. Vi har bytt ut all farlig plast, den plast som finns kvar är godkänd och ofarlig för barn. I största utsträckning undviker vi plaster och andra material som är miljöfarliga eller på annat sätt skadliga för vår miljö eller oss alla som lever i den. När vi gör inköp så är det alltid med godkända leverantörer och underentreprenörer ur ett miljöperspektiv.