Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Brandthovda förskola!

Brandthovda förskola ligger i utkanten av bostadsområdet Brandthovda. I närheten av förskolan har vi skogen, flera lekparker och en stendunge där vi klättar och utmanar vår motorik. På gångavstånd har vi även Skiljebo bibliotek vilket vi besöker regelbundet.

Historia

Brandthovda förskola startade 1968 i lokaler belägna i Brandthovdaskolan. Då var det en så kallad singelförskola där personalen bland annat lagade maten själva till barnen. I december 2020 var det dags för en stor förändring och en flytt av förskolan till den nybyggda konceptförskolan på Järnåldersgatan. Tillsammans med Sundinska Vretens förskola bildades nu den nya Brandthovda förskola med sina 8 avdelningar.

Avdelningar

Våra fyra storavdelningar Torpet, Kojan, Ladan och Loftet bemannas av förskollärare och barnskötare. Hur vi fördelar barnen på de olika avdelningarna varierar från år till år, och bestäms utifrån åldern på de barn som har söker plats under året. Torpet och Kojan ligger på nedervåningen i huset medan Ladan och Loftet har sina avdelningar på övervåningen.

Varje storavdelning är indelad i två mindre avdelningar med olika färgnamn; Torpet Grön och Blå, Kojan Gul och Röd, Ladan Gul och Röd, Loftet Grön och Blå.

All personal samarbetar runt alla barn, till exempel vid öppning och stängning samt vid planering, reflektion och utbildning för personal.

Måltider

Måltider intas i vår matsal i mitten av huset på nedervåningen. Med eget kök i lokalerna lagar våra kockar Eva och Malin all vår mat där. Vi har olika sittningar där de yngre barnen äter sina måltider först. När vädret tillåter tar vi gärna med oss mellanmålet ut!