Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Brandthovda förskola!

Brandthovda förskola ligger mitt i bostadsområdet Brandthovda. Förskolans lokaler sitter ihop med Brandthovdaskolan men de är skilda enheter. I anslutning till förskolan har vi skogen, stora gräsytor, flera lekparker och en stendunge där vi klättar och utmanar vår motorik. På gångavstånd har vi även Skiljebo bibliotek vilket vi besöker regelbundet.

Historia

Förskolans första två avdelningar byggdes 1968. Det som idag är avdelning Boken var på den tiden en så kallad singelförskola där till exempel barnens mat tillagades av personalen. Barnen var i åldrarna 1-6 år. Det som nu är avdelning Asken var då deltidsförskola (så kallad”lekis”, som numera heter förskoleklass). Tätt slutna till dessa verksamheter var fritidshemmet som hade lokalerna i resten av huset.

1998 byggdes förskolan om till två daghemsavdelningar och fick då kök med egen kock. Det var samma år som den första läroplanen för förskolan kom.

År 2020 tar vi nästa historiska steg och låter skolan få våra lokaler till återvändande elever från årskurs 6. I december flyttar vi till helt nybyggda lokaler på Järnåldersgatan 2 och får fler avdelningar, hela åtta stycken.

Avdelningar

Våra två avdelningar, Asken och Boken, bemannas av förskollärare och barnskötare. Vi brukar ha mellan 40-42 barn på förskolan. Hur vi fördelar barnen på de olika avdelningarna varierar från år till år, och bestäms utifrån åldern på de barn som har söker plats under hösten.

Varje avdelning är indelad i tre mindre basgrupper. Vi använder grupperna som utgångspunkt men de är flexibla och kan variera utifrån barnens intressen och val av aktivitet. På Asken heter grupperna Spindlar, Nyckelpigor och Ekorrar. På Boken heter grupperna Cirkel, Kvadrat och Triangel.

All personal samarbetar runt alla barn, till exempel vid öppning och stängning samt vid planering, reflektion och utbildning för personal.

Organisationen för den nya förskolan sätts under år 2020.

Måltider

Måltider intas oftast på avdelningarna, men vi har även möjlighet att äta maten ute när vi så önskar. Vilket vi ofta gör när vädret tillåter. För barnen på Boken serveras frukosten i skolans matsal. Det är skolans duktiga kock som lagar vår mat.