Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Med förskolans styrdokument Läroplan för förskolan, Västerås stads gemensamma pedagogiska inriktning och Barnkonventionen tar vi oss an att arbeta i projekterande form. Att arbeta i projekt innebär en omställning till att helt utgå ifrån barnens intressen för att den vägen vinkla undervisning mot målen i våra styrdokument. Barnen har inte läst Läroplanen, men vi kommer med utgångspunkt från den, och barnens nyfikenhetsområden (som vi kallar projekterande arbetssätt), att för hela förskolans del fokusera på relationer och vi pedagoger på barns delaktighet och inflytande.

Utemiljö

Utemiljön är gemensam för alla avdelningarna, här finns utmaningar för varje ålder. Gården är uppdelad i två olika områden, en inre och en yttre del, med avgränsande staket runt. Det erbjuds bland annat två stora sandlådor, en vattenleksbana, upptäcksstationer, klätterställning, en bevarad skogsdel med klätterstenar och blåbärsris, odlingsmöjligheter, ett trätåg och olika samlingsplatser. Gården har även naturliga platser där barnen kan leka i mindre grupper, ha skapande aktiviteter, utmana sin motorik, få utlopp för sin fantasi och sociala samspel.

Hink och spadar i sandlådan
Hink och spadar i sandlådan
Pennor att rita med ute
Samlingsplats i skogsdelen

Innemiljö

Våra innemiljöer är utformade över fyra storavdelningar där våra lärmiljöer är föränderliga utifrån barnens intressen. Våra lokaler ger oss möjlighet att skapa olika rum för olika aktiviteter där vi gemensamt utformar miljön. På övervåningen möts du av ett stort torg där det finns möjlighet att skapa och vara kreativ.

Lite material från förskolan
Dinosaurier i leken
Skapelse av färgade klossar
Pärlor sorterade i olika färder

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen. Hos oss är även böcker en viktig del av barnes dag på förskolan. Barnen möter böcker och tar del av högläsning där vi även erbjuder en läshörna där det finns möjlighet för återhämtning.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar mycket med återvinning och återanvändning där mjölkkartonger, pinnar och tyg kan bli spännande material att skapa med.