Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Dingtuna förskola!

Vår förskola har tre avdelningar som tillsammans delar på en stor gård. Förskolegården är utrustad med flera stationer för lek, rörelse och utforskande. På sommarhalvåret fyller vi vattentunnan och på vintern åker vi pulka och stjärtlapp från backen.

Barnens trygghet är viktig för oss och vi arbetar medvetet utifrån förskolans läroplan och barnkonventionen för att skapa en god utbildning för barnen. Vi värnar om gemenskap på förskolan och arrangerar aktiviteter och storsamlingar där barn från samtliga avdelningar är välkomna att delta. Avdelningarna delar upp sig i mindre grupper under dagen. I de mindre grupperna skapas möjlighet för det enskilda barnets inflytande och delaktighet.

I vår närmiljö finns en lekpark och skogen med ett barnanpassat motionsspår. Dingisarna är fantasieggande figurer som lockar trötta ben att fortsätta lite till.

Fokusområden

Våra tre fokus områden är:

  • Att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin
    omvärld.
  • Utbildningen på förskolan tar sin utgångpunkt i läroplanen.
  • Barnens behov, tankar och ideér tas tillvara

Våra avdelningar

  • Lille Skutt med barn 1-3 år
  • Nalle Puh med barn 2-5 år
  • Nasse med barn 4-6 år

Förskolans pedagogiska arbetslag består av 3 förskollärare och 7
barnskötare. På förskolan arbetar också vår kock som lagar näringsrik och
varierad mat.