Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Dingtuna förskola!

Vår förskola har närhet till skogen, lekparken, motionsspåret och pulkabacke.

Förskolegården inbjuder till lek. Vi har en gård som inbjuder till fantasi och rörelse. På gården finns flera lekredskap som stimulerar till mångsidiga aktiviteter.

På Dingtuna förskola är det viktigt att barnen är trygga, får omvårdnad så att de mår bra och känner sig trygga för att kunna utforska och lära tillsammans med andra barn. Därför delar vi in barnen i mindre grupper stora delar av dagen. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett tydligt uppdrag att förena omsorg med utbildning. Vi skapar relationer som ger barnen trygghet i deras utforskande, lärande och tänkande.

Dingtuna förskola är en förskola med fantastisk utemiljö och ljusa, trivsamma lokaler.

Fokusområden

Våra tre fokus områden är:

- Att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.

- Utbildningen på förskolan tar sin utgångpunkt i läroplanen.

- Barnens behov, tankar och ideér tas tillvara

Våra avdelningar

Förskolan har tre avdelningar:

-Nalle Puh och Lille Skutt heter avdelningarna för de yngsta barnen, cirka 1-3 år.

-Nasse är äldre barns avdelningen där är barnen cirka 4-6 år.

På förskolan jobbar både förskollärare och barnskötare.

Vi har en egen kockerska på förskolan som lagar maten till oss, det smakar toppen och barnen äter med god aptit.


Välkommen till oss!