Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Önskar ni att besöka vår förskola, ring oss för att boka in en tid så tar vi gärna emot er.

Innemiljöer

I våra lärmiljöer finns både kodat och okodat material. Det okodade materialet är kreativt och laborativt material som bjuder in till utforskning och fantasi t ex en rulle som blir en kikare eller vattenslang i leken. Det kodade materialet är färdiga leksaker som fungerar som ett gott stöd i barnens språkutveckling och förståelse
för sin omvärld t ex en stekpanna eller bil. Vi strävar efter att vårt material ska vara tillgängligt för barnen. Material som är lätta att se och komma åt uppmuntrar till initiativ, kreativitet och självständighet.

 

Barnen bygger en stjärna på bordet
Ljuslyktor som barnen skapat i ateljén
Bilbana av hängrännor

Digitala lärmiljöer

Med en projektor kan barnens lek och utforskande utvidgas till andra platser och miljöer. Vi lär oss grunderna i programmering med stöd av blue-bot (programmeringsbara robotar), programmeringsmaterial från lego. Vi utforskar ljus och ljud. Våra reflektionsskärmar skapar möjlighet att tillsammans stanna upp och reflektera kring vad vi har gjort i vårt projekt eller att tillsammans lära oss rörelserna till en dans. Med en Ipad och ett digitalt mikroskop kan vi kika närmare på det som finns omkring oss.

Utemiljöer

Ute får barnen möjlighet att uppleva årstidernas växlingar både i planerad miljö och i skogen. Vi följer växternas livscykel från frö till växt i vår odlingslåda. Vi tränar vår grovmotorik och vår balans genom att cykla, krypa, springa, klättra och hoppa. Vi gräver vattenkanaler och utforskar stenar. Vi leker affär och räknar. Vi
tvättar cykeln i vår cykeltvätt.

 

Utegård med rutschkana och cyklar
Utegård med stor sandlåda och olika lekredskap
Snöklädd utemiljö

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara en giftfri miljö, vilket bland annat innebär att vi begränsar användning av kemikalier på förskolan. Vi använder parfymfria produkter samt målarfärg och lim som är giftfria. Vid inköp väljer vi i första hand produkter som är anpassade för barn.