Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Dingtuna torgs förskola!

Dingtuna torg förskola ligger i Dingtuna centrum som är ett litet samhälle väster om Västerås.

Förskolan öppnade sina dörrar i september 2016. Vi är två avdelningar med blandade åldrar 1-6. Vågavilja och Utforska heter våra avdelningar. Vi är sju pedagoger, varav tre förskollärare och fyra barnskötare. Hos oss har vi ingen kock utan vi tar emot maten från Dingtuna skola.

På Dingtuna torg förskola är det viktigt att ta emot det enskilda barnet på ett bra sätt, att de får omvårdnad och känner sig trygga. Vi delar upp barnen i mindre grupper under dagen, grupperna är stabila för att ge trygghet och bygga relationer, men även flexibla för att ge möjlighet att fördjupa sina olika intressen och kunskaper i olika aktiviteter och gruppkonstellationer. Ett av våra styrdokument är läroplanen för förskolan, där står det tydligt om uppdraget att förena omsorg med utbildning.

Dingtuna torg förskola är en förskola med fantastisk utemiljö och ljusa trivsamma lokaler. Förskolegården inbjuder till lek och rörelse och vi har byggt en egen vattenbana på gården. Vi har även flera lekredskap som återvinningsmaterial som stimulerar till mångsidiga aktiviteter.

Naturen är vår närmiljö och vi har tillgång till stora grönområden. Skogen och pulkabacken har vi på promenadavstånd, samt lekplatser. En utforskande miljö för barnen.

Här jobbar engagerade pedagoger som är lyhörda för barnens intressen och behov och som tror på det kompetenta barnet.

Våra tre fokusområden är:

- Att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

- Utbildningen på förskolan tar sin utgångpunkt i läroplanen.

- Barnens behov, tankar och ideér tas tillvara.