Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi har utvecklat våra lärmiljöer med tillgång till varierat material som möjliggör att barnen kan utforska, fantisera och experimentera. Vi använder oss av "ofärdiga" material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och leksaker som barnet har hemma. För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt.

Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen. De digitala verktygen i samspel med det analogiska skapar nya möjligheter i barns utforskande. Det är miljöer som gör att omsorg, lek och lärande ska kunna bilda en helhet för barnet.

Barns delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och vardag på förskolan genomsyrar vår verksamhet. På Dingtuna torg äter vi på respektive avdelning och har läsvilor för de äldre, de mindre barnen som behöver sova gör det utomhus i ett sovbås.

Inomhusmiljö

Ljusa lokaler med projicerad bild på väggen
Lekhörna
Arbetsbänk med lego i färgsorterade lådor

Utomhusmiljö

På Dingtuna torg är vi ute minst en gång om dagen, flödet mellan ute och innemiljön skapar spännande möten och blir komplement till varandra. Vår utemiljö ger barnen möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Barnen har tillgång till grovmotoriska lekar som att klättra, springa, hoppa. Rollekar vid vår kiosk, sandlådan eller vid dungen. Konstruktion med återvinningsmaterial som lastpallar, olika rör, plankor m.m. Naturen, träd, buskar, stenar och vatten, och en vattenbana som vi byggt utifrån barnens intresse. Vi har även en grillplats på vår gård med två stora bord och bänkar där vi brukar äta mellanmål och njuta av vädret.

Rutschkana
Utemiljö med kiosk och två bilar
Vår grillplats

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri miljö, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan och arbetar för en hållbar framtid genom miljömedvetna val av material.