Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vår lärmiljö speglar det barnen är intresserade av och ska vara tillgänglig för alla barnen.

Barnen delas in i mindre grupper varje dag. Just nu heter grupperna Trollgruppen, Getterna och Katterna. Vårt projekt kallar vi "Mitt möte med sagan" nu är det Petter och hans fyra getter som vi arbetar med på olika sätt i alla tre grupper.

Sagobilder på röd bakgrund
Dockteater av återvinningsmaterial och stenar

Utemiljö

Vi går ut varje dag med barnen, vi använder oss av vår egen gård men också vår närmiljö. Skogen, Mälarparken och olika lekparker.

Barn hoppar i vattenpöl
Två barn tittar på sniglar med förstoringsglas

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Namn och bokstäver på ett bord
Små kameler uppradade efter färg

Giftfri förskola!

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra mer medvetna val när vi köper in material som används på förskolan.