Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Våra miljöer

Vi har en variation av olika lek- och lärmaterial på båda våningarna. För att uppmuntra till kreativitet och självständighet är materialen lättillgängliga och ofta ofärdiga. Vi erbjuder en blandning av konstruktion, skapande, spel och rolleksmaterial. Vi tror på att materialet i förskolan ska fungera som ett komplement till den miljön och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Vår förskola har två våningar. På nedre våningen har vi morgonsamling på vår stora matta. Lunch äger också rum på nedervåningen.

Vi drar nytta av vårt eget kök! Vi brukar baka tillsammans med barnen, fixa trolldeg eller bjuda in barnen att duka och hjälpa till med mellanmålet. Det blir ett utmärkt tillfälle för matematik när vi pratar antal och mängd med barnen.

För att barnen ska kunna utveckla sin lek är det viktigt att ordna en lugn och trygg social miljö. Vi jobbar alltid i mindre grupper under hela dagen.

Till skillnad från nedre våningen har barnen tillgång till olika rymliga rum på övervåningen. Detta ger barnen möjlighet att hitta avskildhet för att kunna leka i lugn och ro, samtidigt som miljön även tillåter en större rörelsefrihet. På övervåningen vilar vi även med barnen.

Vi tror på möjligheten att vid behov kunna förändra lärmiljöerna. Det är barnen som visar vägen. Vi lyssnar in och tolkar deras intressen och lekar för att utifrån det anpassa miljön.

 

Innemiljöer

Nedervåning:

Kök där vi kan baka med barnen

Vårt kök på nedervåning

Vår hall. I direkt anslutning till den finns det tre toaletter.

På nedervåning äter vi våra måltider. Vi har även tillgång till vårt eget bibliotek.

I detta rum har vi vår morgonsamling. Här leker även barnen med en variation av pedagogiskt material.

 

 

Ovanvåning:

Vår läkarmottagning

I det här rummet har vi samlingar före lunch. Detta rum ger barnen rörelsefrihet.

Ateljé

Röda madrasser med filtar och kuddar

Här vilar/sover barnen

Hemvrån och frisör

Hållbar förskola

Vårt mål är att lära oss tillsammans med barnen om medvetna val när det gäller hållbar utveckling. Vi utmanar och tänker till med barnen kring sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter i ämnet. Bland annat jobbar vi aktivt med återvunnet material samt att vi gemensamt reflekterar hur vi dagligen kan bidra till att spara på våra resurser. Vi har även en medveten tanke vid inköp av nytt giftfria material.