Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Enhagens förskola!

Enhagens förskola består av två åldersindeladeavdelningar  med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan använder sig av det rika närområdet med strand och skog som finns nära till hands. Avdelningarna har ett gemensamt rum för bygg och konstruktion, ateljé och digitala verktyg.

Pedagogerna befinner sig nära barnen som aktiva medupptäckare som tillför nytt material, ger stöd, uppmuntran och utmaningar i barnens lärande och sökande efter kunskap. Barnens intressen och frågor driver verksamheten framåt, i vår förskola har barnen inflytande och allt vi gör tillsammans har sin grund i deras utforskande av sin omvärld. Vi har påbörjat ett projekterande arbetssätt. Dessa projekt utgår från barnens intressen och frågor. Alla barn ges möjlighet till stunder där undervisning sker på förskolenivå.

För att bättre kunna möta varje enskilt barn utifrån deras förutsättningar och behov delar vi upp oss i smågrupper under dagen. Lärmiljön är utformad för att vara lockande och ge möjligheter till olika aktiviteter både inne och ute. Respekt för barnen är mycket viktigt, vi ger dem tid att tala, tid att försöka själva och möjligheter att hjälpa varandra.

Det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och pedagoger är en central del i samarbetet kring barnet. Genom en öppen dialog mellan hemmet och förskolan skapas de bästa förutsättningarna för barnets trygghet, trivsel och utveckling. Vi erbjuder utvecklingssamtal, föräldraforum och andra aktiviteter där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

Förskolan har ett mottagningskök och maten levereras från Lövängens förskola