Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi vill att våra lärmiljöer ska vara tillgängliga, stimulerande och lätta att förändra i takt med barnens utveckling. Det ska finnas en tydlig tanke med hur den fysiska miljön är utformad. Det är lika viktigt att pedagogerna vet hur de ska använda sig av materialet med barnen. Lärmiljöerna ska skapa nyfikenhet och lust att lära. Vi har en bra grundstruktur och var sak ska ligga på sin plats. Att våga förändra lärmiljön tillsammans med barnen är viktigt eftersom barns intressen kan svänga fort. En veterinärstation kan lätt förvandlas till ett café om vi har material som inte begränsar. Vi försöker att utveckla våra pedagogiska miljöer till att bli mindre hemlika och ha mer laborativa material såsom kaplastavar, naturmaterial och återbruksmaterial.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Odlingslådor och insektshotell
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att plastbanta dvs. Vi har sett över vårt befintliga material, kastat dockor, platsleksaker som inte anses vara miljövänliga längre. Allt material vi beställer i form av kritor, pennor, papper med mera är miljövänligt. Alla kemikalier förvaras i ett låst skåp.