Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Önskar ni besöka vår förskola kan ni mejla till Sanela för att boka ett besök.

Innemiljöer

Vi har fyra avdelningar där alla avdelningar utformar sin lärmiljöer efter barnens intresse, vi har även en ateljé där vi har hjälp av pedagogista, ateljerista samt våra kompetenta barn och deras tankar och idéer. Vi delar in barnen i små grupper och jobbar utifrån barnens intresse och deras behov.

Utemiljöer

Våran gård har vi mycket grönområde och stor rörelseyta där barnen har fri rörelse både med lek och konstruktion på gården. Tillsammans med barnen har vi även möjlighet att odla ute. De stora barnen brukar uppskatta att plantera till exempel växter eller grönsaker tillsammans med oss pedagoger. Vi har nära till skogen och intilligande lekparker dit vi gärna går tillsammans med barnen.

Rutschkana

Stora gården

Skapande verksamhet

Här hos oss i förskolan tar vi tillvara på barnets skapande. Här finns mycket material att skapa med, såsom papper, färg, lera, pärlor och diverse återvinningsmaterial. Den skapande aktiviteten kan antingen vara planerad av pedagogen eller uppstå helt sponant hos barnet. Vi vill erbjuda ditt barn en inbjudande miljö och att det skall kännas roligt.

Våra barn trivs i ateljén

Arbetet i ateljén sker i mindre grupper för att pedagogen skall kunna ge barnet större möjligheter till uppmärksamhet och kunna bemöta barnets tankar och funderingar. De flesta av avdelningarna har egna ateljéer med stafflier som bara väntar på de blivande konstnärerna.

Vi uppmuntrar till egna initiativ, kreativitet och självständighet och därför är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi bland annat gjort genom att se över vilka material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.