Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Fredriksbergs förskola!

I augusti 2023 flyttade vi vår verksamhet till helt nya lokaler. Den nybyggda förskolan ligger i området Stenkumla och har en fantastisk gård med genomtänkt utemiljö som ger stora möjligheter till utforskande och lärande.

Vi arbetar i mindre grupper under största delen av dagen. Det möjliggör att alla barn får den utbildning och undervisning som de har rätt till. Språk och kommunikation är en del av vårt förhållningssätt, som vi hela tiden arbetar med. Vi använder ett väl genomarbetat bildstöd och takk som stöd. Vi har en förste förskollärare och en pedagogista som tillsammans med rektor och medarbetade hela tiden utvärderar och driver verksamheten framåt.

Maten vi serverar tillagas från grunden av våra två duktiga kockar. Måltiderna är varierande och näringsriktiga och serveras jämnt fördelade över dagen. Vi äter i vår restaurang som heter Trädkronan, vilket gör att utbudet är stort och att det alltid finns något som passar alla.

Avdelningar/Hemvister

Vi arbetar i tre storarbetslag där barnen delas upp i tre grupper

Rönnen 1-2 åringar

Lönnen 3-4 åringar

Kastanjen 5 åringar

Pedagogiska lärmiljöer

Förskolans lokaler är väl genomtänkta och förändras utifrån barnens behov. Vi har ett gemensamt torg som heter Trädkronan. Det är en mötesplats för alla barn. Där erbjuder vi flera estetiska processer såsom teckning, målning, arbeta med lera, skapa mönster, konstruktionslek. Det finns också en plats för sagor och sagoberättande.

Vi arbetar ständigt med att tydliggöra material och miljö för att skapa lust och lärande för barnen. Vi strävar efter att hela tiden se till att miljöerna är ombytliga för att kunna följa barnens lek samt att barnen kan förflytta lek och material mellan alla rum.

På Fredriksbergs förskola är vi också lite extra stolta över vår fantastiska gård med upplevelserik utemiljö som skapar stora möjligheter till utforskande och lärande för barnen.

Läs mer om våra pedagogiska lärmiljöer, Lärmiljöer

Arbete med stöd

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med flera andra förskolor runt om i Västerås. En av de största fördelarna med att ingå i en stor verksamhet är att vi kan hjälpa varandra och att vi har resurser att ta till när det behövs. I vår verksamhet har vi till exempel tillgång till specialpedagoger och logoped som hjälper till och stöttar förskolan vid behov.

På Fredriksbergs förskola har vi även en socialpedagog kopplad till oss som är till för att ge sitt sociala perspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om vårt arbete med särskilt stöd inom förskolan, Arbete med stöd

Pedagogisk inriktning

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet och fungerar som ett stöd för att utveckla den enskilda förskolan utifrån gemensamma ställningstaganden.

På Fredriksbergs förskola lägger vi även stort fokus på språket. Vi arbetar aktivt med bildstöd och använder oss av sång, rim och ramsor för att stärka barnen i deras språkliga utveckling. Vi tycker att det är viktigt att barnen är stolta över sitt modersmål och erbjuder därför språkpåsar att låna hem så att vårdnadshavarna kan läsa högt för sina barn.

Läs mer om vår pedagogiska inriktning, Pedagogisk inriktning