Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Pedagogiska lärmiljöer

Vi arbetar ständigt med att tydliggöra material och miljö för att skapa lust och lärande för barnen.

Materialet är lättåtkomligt och består av mycket från naturen. Vi strävar efter att hela tiden se till att miljöerna är ombytliga för att kunna följa barnens lek samt att barnen kan förflytta lek och material mellan alla rum.

Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper för att skapa en samhörighet i mindre skala och att varje barn ska få komma till sin rätt. Vi reflekterar tillsammans med barnen för att de ska kunna sätta ord och känslor på sina upplevelser, ofta tillsammans med digitala verktyg.

För oss är det viktigt att vara en närvarande pedagog och ge hjälp till självhjälp, vi ser alla barn som kompetenta.

Material som inspirerar

I våra lärmiljöer är materialen lätta att se och komma åt för barnen. Vi använder oss av mycket naturmaterial för att väcka barnens lust att skapa på egna villkor utifrån fantasi och mognad. Detta gör vi för att skapa en hållbar miljö. Vi låter barnen få pröva olika tekniker inom till exempel målning och lera.

Vi använder oss av digitala verktyg som ett komplement för att väcka barnens intresse att utforska, lära och ha roligt.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att se över vårt material och byta ut mot miljövänliga alternativ.

Utemiljö

Vår fantastiska gård med genomtänkt och upplevelserik utemiljö ger stora möjligheter till utforskande och lärande för barnen. Vi har nära till skogen där vi gärna hämtar material till vårt skapande.

Kojja i skogsbrynet
Gul klätterställning i trä
Hinderbarna och klätterställning i skogsbrynet
Leksakståg i trä på gården
Stenstig in till lekställe på gården
Naturmiljö på gården