Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Pedagogiska lärmiljöer

Vi arbetar ständigt med  att tydliggöra material och miljö för att skapa lust och lärande för barnen.

Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper för att skapa en samhörighet i mindre skala och att varje barn ska få komma till sin rätt.

Materialet är lättåtkomligt och består av mycket från naturen. Vi strävar efter att hela tiden se till att miljöerna är ombytliga för att kunna följa barnens lek samt att barnen kan förflytta lek och material mellan alla rum.

Vi reflekterar tillsammans med barnen för att de ska kunna sätta ord och känslor på sina upplevelser, ofta tillsammans med digitala verktyg

För oss är det viktigt att vara en närvarande pedagog och ge hjälp till självhjälp, vi ser alla barn som kompetenta.

Material som inspirerar

I våra lärmiljöer är materialen lätta att se och komma åt för barnen. Vi använder oss av mycket naturmaterial för att väcka barnens lust att skapa på egna villkor utifrån fantasi och mognad. Detta gör vi för att skapa en hållbar miljö. Vi låter barnen få pröva olika tekniker inom till exemepl målning och lera.

Vi använder oss av digitala verktyg som ett komplement för att väcka barnens intresse att utforska, lära och ha roligt.

Barn som tittat på elefanter på en lärplatta
Hylla med material
Konstverk som barnen har gjort, handavtryck och spindlar

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att se över vårt material och byta ut mot miljövänliga alternativ.

Utemiljö

Vår gård består av mycket grönområden som inspirerar till mycket lek, utforskande och rörelse. Vi har nära till skogen där vi gärna hämtar material till vårt skapande.

Alla avdelningar har tillgång till varsin gård där barnen kan leka i mindre grupper.

Ett barn som tittar på en snigel i trädgårdslandet
Barnen leker i snön på innergården