Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi är två stycken avdelningar som valde att tillsammans arbeta med våra lärmiljöer inomhus tillsammans med barnen. Vi har utformat dem så de är inspirerande och föränderliga utifrån vad barnen vill och är intresserade av. Vi har även skapat rum i rummen för att utnyttja rummen på bästa sätt. Det skapas flera olika små gruppkonstellationer och gruppsammansättningar då barnen väljer i vilket rum de vill leka och de har flera kompisar att leka med. Vi ser att barnen leker mer med varandra mellan avdelningarna och de finns alltid någon att leka med.

På nedervåningen kan barnen lätt leka och sysselsätta sig i små grupper. Det större rummet är inrett så att det bildas små hörnor och vrår där barnen hittar sysselsättning. För att skapa lugna måltidsstunder delar vi upp oss i de olika rummen när vi äter. I Fyrtornet kan man välja att sova ute i vagn eller inne på madrass.

På övervåningen har vi nio olika rum som barnen kan välja att leka i. Ett av dem är matsalen där barnen kan sitta med spel och pussel och så vidare. I matsalen ärter vi tillsammans och har buffébord där barnen själva hämtar sin mat vid alla måltiderna. Barnen på båda avdelningarna väljer själva var de vill leka någonstans.

Sagorum bondgård
Sagorum sagoträd
Scenrum
Rit- och Skrivrum

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det gör vi genom att göra medvetna val bland material som är giftfria.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan