Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

På Gäddeholms förskola har vi en harmonisk innemiljö med öppna ytor och rymd i fräscha lokaler. Vår utegård erbjuder pedagogiska aktiviter och varierad lek som främjar barnens utveckling.

Alla måltider äts inne på våra avdelningar och lagas från grunden av vår kock i vårt eget kök.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.