Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vår inne- och utemiljö är i ständig förändring då den formas efter barnens intressen och behov. Hos oss vill vi att miljön ska vara ett redskap för barnen i deras utveckling och lärande. Barnen delas in i mindre grupper under större delen av dagen. Detta för att varje barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag. I mindre sammanhang är det lättare att leka, samspela och ta för sig.

Du är välkommen att kontakta oss för ett besök:

Maila Lärkan 1-3 årsavdelning eller maila Blåmesen 3-5 årsavdelning

Utemiljö

Vi har en stor och härlig gård som sträcker sig runt hela förskolan. De tre yngrebarnsavdelningarna har varsin mindre gård där de kan välja att utforska och upptäcka i ett mindre sammanhang eller öppna upp mot de stora gårdarna. Vi tänker att barnen ska ges möjlighet att arbeta med samma material inne som ute och tvärt om. Därför organiserar vi för gemensamma aktiviteter utomhus samt att vi tar ut material för barnen att konstruera, skapa och leka med. På vår förskola ser vi utevistelse som en viktig del i barnens mående och utveckling. Därför är vi noga med att varva uteaktivitet med inneaktivitet.

Bild från förskolan utegård. Bilden visar träbord och pallar
Barn som övar balans och grovmotorik ute.

Vår utemiljö bjuder på många möjligheter att öva såväl grovmotorik som finmotorik.

Några barn klättrar på pallar utomhus
Förskolan sett genom ett skogsparti på utegården.

Innemiljö

På varje avdelning finns det flera rum att vistas i. De olika rummen/miljöerna är noga utformade för barns lek och utveckling och är i ständig förändring utifrån barnens intressen och behov. Vi använder oss av mycket bilder i miljön för att stötta barnens kommunikativa förmåga. För oss är det viktigt att våra lärmiljöer lockar barnen till lek och främjar deras fantasi. Måltiderna äter vi på respektive avdelning. Vi ser matsituationerna som en viktig lärsituation och ett tillfälle då barnen i ett mindre sammanhang kan få komma till tals och få ta plats. Språket och självständigheten är i fokus under våra måltider och framför allt är det viktigt för oss att skapa en härlig stund tillsammans med barnen.

Efter lunchen har varje avdelning en lugn stund och de barn som behöver sova gör det på madrasser inne på sin avdelning.

Bild på ett ljusbord med bilder från boken gruffalon på. Runt om sitter bilder som barnen ritat.

Varje avdelning har en egen ateljé där barnen ges möjlighet att utforska och uppleva olika material som till exempel färg och lera. Då ateljén alltid finns till förfogande blir skapande en naturlig del av verksamheten som barnen kan växa och utvecklas med.

Bild på ett skrivbord i ateljén med penslar, papper och naturmaterial.
Ett barn målar av en nyponkvist.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss både av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad, men också konkret material för att stötta och utveckla barnens språkande samt deras behov av att bearbeta erfarenheter. Barnen måste finna materialet meningsfullt för att vilja delta och arbeta med det. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner i våra miljöer och i vårt material.

Lego uppsorterat efter färg.
Barn målar med händerna

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att ta bort material som innehåller farliga ämnen och när vi köper in nytt material väljer vi miljömedvetet, noggrant och kreativt samt att vi använder mer naturmaterial.