Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Ljusa stora lokaler

Förskolans miljö är byggd för att varje barn ska uppleva lusten att leka, lära och utveckla alla sina sinnen. Förskolan ligger intill Bäckby norra förskola som välkomnar Hällbys barn till torget och ateljén och även till andra aktiviteter som gäller för alla barn i området, så som utflykter, midsommarfirandet och gemensamma sångsamlingar på Torget.


Hällby lärmiljö
Hällby lärmiljö
Inomhus Hällby

Utemiljö

Vår förskola har en inbjudande gård som lockar till lek och aktivitet. Vi har också ett bra läge nära skogen, vilket gör att vi ofta går dit. Utomhus följer vi årstidernas växlingar och barnen ges möighet till rörelse och upplevelser i naturen. Skogen är en lärorik och stimulerande miljö som inbjuder till utforskning och kreativitet.


Hällbys utemiljö
Utegården Hällby
hälby närmiljö

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Vi har sett över vårt befintliga material, tagit bort material som inte anses vara miljövänliga längre. Allt material vi beställer i form av kritor, pennor, papper med mera är miljövänligt.