Länk till mer information om IST Home

"Vi har många möjligheter!"

Erduana - Barnskötare

- Jag triv bra här på Hammarby förskola. Jag gillar att vi har en stor gård och stora och luftiga innelokaler. Det skapar många möjligheter för lärande och utforskande.

Vi arbetar aktivit med att dela barnen i mindre grupper och det tycker jag är bra eftersom att då får jag tid att se alla barnen och vara närvarande. Jag arbetar med barnen mycket inne i vår atelje och jag tycker den bjuder in till mycket utforskande.