Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Genom tydliga och tillgängliga mötesplatser både inne och ute skapar vi förutsättningar för barnen att kunna upptäcka, utforska och fördjupa sig i olika material på ett lustfyllt sätt. Miljöerna ger barnen möjlighet att på olika sätt skapa relation till det barnen är intresserad av. Vår miljö är föränderlig utifrån behov och intressen. Vi arbetar med bildstöd och tecken som stöd för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen att förstå sin vardag på förskolan. Vi erbjuder naturmaterial och material som är ett komplement till hemmet och gör tillägg genom digitala verktyg som projektor, ljusbord och robotar som går att programmera.

Innemiljö

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Inne på avdelningarna skapar vi vi mötesplatser för barnen. Vi bygger upp tillsammans med barnen hörn/stationer där de kan mötas och utforska med varandra. Det är barnens intressen som styr hur platserna utformas.

Ateljé

Alla fyra avdelningar har möjlighet att ta del av förskolans Ateljé. Ateljén har en mijö som bjuder in till nyfikenhet och utforskande. I ateljén finns det möjlighet till skapande med färg och pennor. Vi erbjuder även digitala verktyg som projektor, ljusbord och digitalt ägg. Det finns ett bord med naturmaterial som barnen kan arbeta med och utforska med hjälp av det digitala ägget. Materialet är förändligt det skapar möjlighet till nya upptäckter. Vi vill att ateljen ska bjuda in till lustfyllt lärande och samspel.

Bildstöd

Vi arbetar med tydligörande pedgogik med hjälp av bildstöd. Avdelningarna har skapat dagschema där barn och föräldrar kan få ett sammanhang av hur dagarna hos oss ser ut. Vi arbetar även med aktivitetstavla där barnen får välja aktvitet. Det skapar en tydlighet hos barnen,  de vet vad de ska göra och hur många som får plats vid varje aktivitet.

Lite material från förskolan
digitalt ägg

Utemiljön

Vi har en stor gård som bland annat bjuder in till rörelse, barnen klättrar i klätterställningen och går på hinderbanan.  Det finns även grönområde med buskar och en kulle där barnen leker kurrgömma och kan åka pulka och stjärtlapp på vintern.

Vi besöker ofta Soligaberget inne i skogen som ligger i närheten av förskolan. Det är en öppen yta i skogen där barnen kan röra sig. I en annan del av skogen som vi också ofta besöker finns Trollskogen. I det området är det mer tätt med träd, buskar och sten.  Vi har flera lekparker i närheten och en stor favorit är Himlahöjdens lekpark.

Barn i lila overall övar grovmotorik på utegården
Barn hoppar i vattenpöl

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att sortera bort gammalt material som inte uppfyller kraven för giftfri förskola och endast köper in nytt giftfritt material vid behov.