Länk till mer information om IST Home

"Bra balans med inne- och utelek"

Rebecka, mamma till barn på Hammarby förskola

Rebecka har båda sina barn hos oss på Hammarby förskola. Dottern har gått hos oss i cirka 2 år. Rebecka uttrycker att hon upplever personalen som mycket trevlig och att hon känner sig trygg. När det var dags för lillebror att börja på förskola var valet Hammarby förskola. Rebecka tycker att det är en bra balans med innelek och utelek och hon upplever att barnen får ta del av mycket olika aktiviteter.

Vill du också att ditt barn ska gå hos oss? Läs mer om hur du ansöker om plats på Gör din ansökan.