Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att få en inblick i vår verksamhet!

Eftersom att våra barngrupper förändras behöver våra lärmiljöer alltid vara i ständig process - en process som fokuserar på att följa de intressen, behov och lärdomar vi har i dagsläget. Lite som vi tänker kring vetenskap: Det här är det bästa förslaget vi har nu, men så kommer det kanske inte alltid vara. Med detta sagt, titta gärna på bilderna och återkom gärna hit för att följa med oss i dessa processer.

Vi har länge arbetat efter att skapa inkluderande lärmiljöer - vi pratar även om lärmiljöerna som den "tredje pedagogen", ett begrepp som förtydligar hur viktiga våra lek- och lärmiljöer är för oss och barnen som vistas där.

Detta är några punkter som vi alltid försöker förhålla oss till när vi utvecklar våra lärmiljöer:

 • Miljöerna ska möta alla barn på många olika sätt
 • Miljöer ska skapa möten mellan barn och mellan barn - vuxna.
 • Miljöerna ska utmana barnen i sitt utforskande
 • Barnen ska genom miljöerna inspireras till kreativitet och problemlösning - med andra men även själva
 • Materialet i miljön ska utmana olika sinnen och erbjuda en variation av uttryckssätt
 • Digitala och fysiska verkyg ska få mötas och komplettera varandra - snarare än att konkurrera med varandra

Frågor från Katinka Leo som vi tar till hjälp när vi observerar och reflekterar över hur våra miljöer fungerar:

 • Vilka beteenden förstärks i våra rum?
 • Vilken undervisning sker i våra rum?
 • Vilka förmågor kan utvecklas i våra lär-miljöer?
 • Vilket lärade pågår i våra rum?

Vill du se mer bilder - kolla in vår instagram "Irstainspirerar"

Inomhusmiljö

ett rum med olika undersökningsmöjligheter där en overhead skapar olika mönster på väggen.
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand
barn som springer

Utomhusmiljö

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi gör mer medvetna val kring införskaffandet av nytt material. Till exempel köper vi giftfri färg anpassad för förskoleverksamhet. Vi använder mer material av trä, lera, sten och mindre material och leksaker med giftiga plasterna och gifter. Återbruksmaterial har alltid varit viktiga för oss i förskolan, men idag sätter vi dem ännu mer i fokus som ett led i arbetet mot en hållbar framtid.

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Digitalisering

Våra digitala verktyg ska ses som en naturlig del av våra miljöer. Vi använder till exempel:

 • Projektorer för att förstärka i en miljö som lockar till lek.
 • Tv-skärmar för att möjliggöra reflektion i storgrupp.
 • Miksoskop som ett komplement till förstoringsglas när vi utforskar alla spännande saker i skogen och vill titta riktigt nära.
 • Robotar som hjälp för att träna vår matematiska och problemlösningsförmåga.
 • Lärplattor med olika verktyg på, till exempel appar för att skapa film, laborera med bilder, skapa musik eller för att jobba med dokumentation där barnen kan bli mer delaktiga - till exempel till deras utvecklingssmatal.
Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand