Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

I den hemlika miljö som Isbjörnen består av, finns det flera olika typer av lärmiljöer för barnen att utforska och utvecklas i. Lärmiljöerna är i ständig förändring, allteftersom barngruppens intressen, utveckling och behov förändras.

I förskolan finns en blandning av så kallat ofärdigt och färdigt material. Det material vi har att erbjuda byts ofta ut i takt med hur barnen utvecklar olika intressen.

I vår direkta närmiljö finns skog och natur som ofta bjuder in till lek och lärande.

Skogen som resurs, både ute och inne!

Förskolans material finns såväl på förskolan som i förskolans närmiljö, här kan vi se exempel på hur dessa används och kommer till liv i barnens lek och fantasi.

Barnen står runt en hög med pinnar och stenar
Bygge med kaplastavar

Skapande och kontruerande miljöer

I våra miljöer finns gott om konstruktion, för sinne och minne.

Barnen har ritat gubbar i jorden på marken
Matematikhörna