Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi på Karlavagnen delar upp barnen i mindre grupper. Våra rum har en stor variation som främjar och stimulerar barnens utveckling och intressen. Rummen byggs upp av barnens tankar och idéer samt pedagogernas kompetens. Vi skapar med hjälp av barnen mindre rum i det stora rummet.

Vår fina utegård främjar och stimulerar barnens lek och där finns möjligheter att röra sig och leka fritt. Vi har tillgång till utegården på Viksäng södra förskola som används flitigt.

Varje vecka nyttjar vi vårt fina närområde där det både finns skog och fina lekparker och bibliotek att vistas i.

Två barn som leker med vatten
Bygg och konstruktion 

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra mer medvetna val när vi köper in olika material som används på förskolan.