Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vill ni besöka oss så ta kontakt med förskolan för att boka in ett besök.

Vi har skapat våra lärmiljöer utifrån tron på det kompetenta barnet. Vi vill att barnens egna initiativ att utforska och undersöka sin omvärld ska uppmuntras. Våra lärmiljöer ska vara tydliga och materialet ska vara lätt åtkomligt för barnen för att stärka deras självständighet och inflytande. Vi ändrar ständigt i miljöerna utifrån barnens intressen och idéer samt utifrån vad som kan skapa goda mötesplatser för barnens lek. Vi vill uppmuntra barnens språk och kommunikationsförmåga och skapa en spännande lärmiljö. Text och bilder är ett viktigt inslag i miljön för att öka barns intresse för läsning. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och vill att barnen ska få prova och erfara så mycket som möjligt.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är allt material på barnens nivå. Vi använder oss mycket av natur- och återvinningsmaterial som vi tillsammans har plockat och samlat under året. Många olika material som vi har används både i verksamheten inomhus och i uteverksamheten. Vi arbetar medvetet med hållbar utveckling och miljö. Vi har olika spännande material och digitala verktyg för att skapa nya flerdimensionella miljöer.

Ljusreflekterande material på ett spegelbord.

Ljusreflekterande material på ett spegelbord.

Sensomotorisk lek i finkornig sand inomhus.

Sensomotorisk lek i finkornig sand inomhus.

 

 

 

 

 

 

 

Innemiljö

Vår innemiljö är flexibel och levande. Vi utvecklar vår lärmiljö tillsammans med barnen utifrån deras intressen och de processer vi befinner oss i. Vi tar hjälp i vårt arbete av den aktuella forskningen som finns och självklart barnens tankar och idéer. Vi arbetar projektinriktat och delar barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Detta för att skapa mindre sammanhang för barnen i deras lärprocesser. Läroplanens målområden integreras i vår undervisning och utbildning.

Ett barn ritar av sin hand.

Barnet ritar av sin hand.

Lite material från förskolan

Bygg och konstruktionslek med lego.

Utemiljö

Vår gård erbjuder en stor variation av växtlighet, djur och natur. En del av gården erbjuder gräsyta, klättermöjligheter och utforskande av djur och natur. Vi har ett rikt djurliv på gården med sniglar, maskar och insekter som fångar barnens intresse. I uteleken  lägger vi fokus på barnens grovmotorik och arbetar mycket med miniröris.

Bild på barn som leker med vatten.
Bild på ett skogsparti som finns på förskolans gård.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att använda mera naturmaterial, tagit bort material och leksaker som innehöll farliga ämnen och vid inköp av nytt material är vi mycket noggranna att det är giftfritt och miljömedvetet för en hållbar utveckling.