Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Korsängens förskola!

Korsängens förskola byggdes år 2008. Det är en liten förskola med olika grönområden i närliggande miljöer. Det finns olika lekparker i närheten som Vi på Korsängens brukar besöka och göra utflykter till.

På Korsängens förskola arbetar vi i mindre grupper varje dag. Vi ser vikten av att ge Barnen en utbildning i de mindre sammanhangen som de större. Färre barn ger mer tal- och lyssnar utrymme samt större möjligheter till samspel. Barnen har stor möjlighet att påverka vad de vill göra och får på så sätt inflytande i utbildningen. På Korsängens förskola arbetar vi mycket med att ge varje barn rätt förutsättningar till att kunna utvecklas utifrån Barnets behov.

Vi har en gård som bjuder in till flera varierade aktiviteter där medforskande pedagoger kan stötta och utmana barnen i sitt utforskande. Vi lägger stor vikt på att fortsätta barnens utbildning utomhus då naturen och vår gård bland annat kan erbjuda både matematik, språkutveckling, naturvetenskap, teknik samt samspel.

Projekterande arbetssätt

Här på Korsängens förskola arbetar vi på ett projekterat arbetssätt där Vi formar barnens utbildning efter barnens intresse. I och med att vi arbetar i mindre grupper ges barnen rätt förutsättningar för att synliggöra deras intressen. Eftersom att vi utgår från barnens intressen och följer deras väg i ett projekt kommer alla projekt att se olika ut. Förskolans miljö och de olika aktiviteterna som förekommer i vardagen genomsyras av det aktuella projektet de olika avdelningarna arbetar med.

Läsåret 2019-2020 har hela förskolan deltagit i läslyftet med fokus på natur och teknik. Genom att delta i läslyftet främjar vi barnens språkutveckling och skapar en medvetenhet kring ord. I läslyftets olika aktiviteter har de olika avdelningarna utgått från ett verb.

På Korsängens förskola finns det tre avdelningar Siffran, Rektangeln och Bokstaven.

Siffran

Yngsta avdelningen med barn i åldrarna 1-2 år

Rektangeln

Mellan avdelningen med barn i åldrarna 3-4 år

Bokstaven

Här är barnen i åldrarna 5 -6 år

Maten

Korsängens förskola får sin mat levererad varje dag från Bäckby köket. Korsängens förskola har ett eget köksbiträde som bistår alla avdelningar med dagens lunch, stöttning i disk och förberedelse inför frukost, lunch och mellanmål.