Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Innemiljöer

Innemiljön är uppbyggd med tre avdelningar där det projekterade arbetssättet synliggör både barnens intressen men även vad de olika avdelningarna lägger stor vikt på under de olika projekten. Vi är måna om att barnens utbildning ska vara ett lustfyllt lärande. Vi skapar olika stationer inomhus där allt material får en tydlig innebörd.

Utemiljöer

Även utomhus bildar vi mindre grupper där barnen ges större chans till inflytande och påverka deras utbildning. Vi skapar olika stationer utomhus där barnen kan utforska på egen hand men med stöttning av en medforskande pedagog. Vi går även till olika lekparker i närheten.

Material

Det material barnen använder ute på de olika avdelningar är utifrån barnens intresse och är föränderligt utifrån de olika projekt avdelningarna arbetar tillsammans med barnen. Vi försöker att skapa en miljö som innehåller material som blir ett komplement till hemmet. Med hjälp av materialet och de olika stationer ute på avdelningarna ska det bli en tydlighet för barnen hur de kan interagera i stationerna men även hur de kan mötas mellan de olika stationerna.

Färgglad arbetsstation
Jordglob och pennor i ett fönster

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar även mycket med återvinning och återanvändning.

Välkommen att titta in hos oss!