Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Kristinagårdens förskola!

Det här är vår förskola

Kristinagårdens förskola öppnades som Barnträdgård under 1950-talet och gick sedan över till förskoleverksamhet. Förskolan ligger centralt i ett bostadsområde med närhet till Djäkneberget. Vi har även en inhängnad utegård med möjlighet till exempelvis rörelslek, rollek och sandlek.

Förskolan har två avdelningar. De yngre barnen är på avdelning Eken och de äldre barnen är på avdelning Björken. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare.

För att kunna fullfölja förskolans uppdrag och riktlinjer har vi ett förhållningssätt som utgår från det kompetenta barnet. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av en tilltro till barnets förmåga. Här ges barnen tillgång till arbete i mindre grupper under större delen av dagen. Vi ger barnet tillgång till kamratkontakter och lärande genom lek tillsammans med andra barn men också vuxna som är medvetna goda förebilder.

Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete där processen är viktigare än resultatet. I de dagliga återkommande aktiviteterna får barnen lära och utvecklas. För att öka medvetenheten kring vad barnen lär sig använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Vårt kök

Vi har ett mottagningkök som tar emot vår mat från Hässlö catering. Där lagas den mesta maten från grunden och man arbetar säsongsbetonat och klimatsmart där man strävar efter ekologiska, KRAV- och nyckelhålsmärkta varor till största mån. Vi ser måltiden som en viktig del i vår utbildning där vi skapar stunder för bland annat kommunikation, samspel och självständighet.