Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljö

Innemiljön är uppbygd avdelningsvis och alla avdelningar har satt sin egen prägel på sin avdelning. Utgångspunkten har varit från barnens intresse och behov, vilket gör att miljöerna är föränderliga. Vi vill att barnens utbildning ska vara ett lustfyllt lärande.

Utemiljö

På Kulramen har vi två gårdar i olika storlekar, en stor och en lite mindre innegård. Vi använder oss även av närliggande skog och lekparker.

Material

Materialet vi använder oss av utgår från barnens intresse och är därför föränderligt. Vi försöker skapa en miljö som innehåller material som blir ett komplement till hemmet, men det ska finnas material som utmanar barnen och skapar en nyfikenhet hos dem. Vilket material som finns och dess tillgänlighet ska vara tydligt för barnen.

Utelek i stora sandlådan 

Utelek i sandlådan

Naturrum inne på avdelning Trianglen

Naturrum inne på avdelning Trianglen

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.