Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Kungsbyn är en förskola med en avdelning för barn 1-5 år. Vi är fem pedagoger som kan erbjuda en planerad och inspirerande inomhusmiljö.

Ute på gården har barnen stora lekytor, sandlåda, lekstuga, bollplank, cykelbana och en mängd äppel- och päronträd. Kungsbyns förskola ligger även nära en lekplats där barnen kan leka, springa, gunga och klättra. Vi har även tillgång till Kungsåragården där vi har en fantastisk gård att vistas i.

Hos oss har barnet möjlighet att leka både inne och ute, samt i skog och mark. Genom detta utvecklar barnet sin fantasi och sitt lärande. Barnet lär sig ett socialt samspel och att visa hänsyn genom att vara med andra i grupp. Det skapar en bra grund för framtiden.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.