Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Tillgång till olika material har stor betydelse på förskolor. Det är bland annat genom det olika materialen som barn leker och upptäcker. På Lilla husets förskola har vi varierande material som finns tillgängligt för barnen att upptäcka bland. Materialet varierar från färdigt med en förutbestämd tanke till ofärdigt som barnen själva får forma och fantisera kring. Det skapar en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnen har hemma.Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Inomhusmiljön

På Lilla husets förskola har vi en inomhusmiljö som förändras utefter barnens olika intressen. Vi har olika rum för olika aktiviteter och ändamål. Exempelvis ett kuddrum för motoriska lekar, en ateljé för barnens skapande aktiviteter samt ett större lekrum där många barn och olika aktiviteter ryms. I de olika rummen finns det möjlighet till lek och rörelse samt mer harmoniska och lugna lekar/aktiviteter.

En bild på en ateljé med ett lägre bord och lägre stolar i mitten.  
En bild på ett rum för olika lekar och aktiviteter. Till höger finns olika leksaker i en hylla. Rakt fram finns en soffa och på golvet en större matta. 

Utomhusmiljön

Lilla husets gård är en plats med möjlighet till lek och rörelse. Här finns öppna ytor men även fasta miljöer med exempelvis sandlådor, en stor bil, två lekhus med rutschkana och en mindre hinderbana.

En bild på en del av gården med en större leksaksbil.
En bild på en del av gården med en rutschkana. 

Både inomhus och utomhus ligger det huvudsakliga syftet i att följa barnens intressen. Därför är miljöerna omformbara där även material byts ut med jämna mellanrum för att locka till nya upptäckter.