Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!


Vill ni komma förbi och hälsa på oss på Lillängens Förskola? Vi erbjuder rundturer för er som vill se våra inomhus- och utomhusmiljöer! Kontakta förskolans rektor (ingela.sahlin@vasteras.se) och boka en tid för att se förskolans olika avdelningar!

Anpassat material

Vår innemiljö är anpassad efter barnens ålder, intresse och den process vi befinner oss i. Materialet ska vara på barnens nivå, så att de lätt kan hämta, lämna tillbaka och att barnen får känna sig delaktiga i vår verksamhet. Vi tycker att det är viktigt att våra miljöer är inspirerande och utvecklande. Avdelningarna ser kontinuerligt genom vad barnen är intresserade över och skapar miljön utefter deras kollektiva intresse. Vi utformar yttligare våra miljöer för att kunna dela upp barngruppen i mindre grupper för att få ett lugnare sammanhang på förskolan.

 


Ateljé

Vi ser stor vikt att ha en miljö där barnen kan vara kreativa med olika material. Varje avdelning har en form av ateljé där barnen får chans att utforska sin kreativitet på olika sätt. Här kan barnen skapa, måla och utforska naturmaterial både själva och tillsammans med varandra. Våra ateljéer är utformade att vara lättillgängliga för barnen där spontana aktiviteter kan börja.

Vi har också en del aktiviteter med barnen i våra ateljéer. Vi har nyligen börjat ett arbete med naturlera där vi låter barnen utforska lera genom känsel och lukt.

Barn upptäcker naturlera

Kreativa & självständiga barn

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Vi kallar detta för "Börjor". Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.


Kreativ förskola

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi har stor koll på inköpen och vad materialen innehåller.