Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!


Från och med hösten 2019 har vi nya, pedagogiska uteaktiviteter som till exempel en ny klätterställning på vår stora gård. Här kan man klättra, balansera och utmana varandra i lek och kunskaper.

 

Anpassat material

Vår innemiljö är anpassad efter barnens ålder, intresse och den process vi befinner oss i. Materialet ska vara på barnens nivå, så att de lätt kan hämta, lämna tillbaka och att barnen får vara delaktiga. Vi tycker att det är viktigt att våra miljöer är inspirerande och utvecklande, samt att det finns K-märkta hörnor, så att det är lätt att veta var materialet ska stå och att vi kan dela upp barngrupperna i små grupper.

 


papper

Ateljé

Vi har tre stycken uppbyggda ateljéer på vår förskola. Här kan barnen skapa, måla och utforska naturmaterial med mera.


material

Kreativa & självständiga barn

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.


ljusbord

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi har stor koll på inköpen och vad materialen innehåller.