Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Flera dagar i veckan delas barnen in i mindre grupper där vi passar på att utnyttja våra olika lärmiljöer. Våra lärmiljöer både inne och ute befinner sig i en ständig utveckling eftersom barns intressen och behov förändras och kan se olika ut. 

Innemiljön

Utifrån barnens ålder, behov och intressen skiljer sig utbudet av material samt möbleringen åt på respektive avdelning. Målet är dock att erbjuda en föränderlig miljö som lockar till lek, utforskande och utveckling.


På övervåningen har vi vår stora ateljé där barnen kan skapa med olika material och inspireras av miljön utanför de stora fönstren. I ateljén finns även en scen där barnen ges möjlighet att dansa, sjunga och uppträda för varandra - en inspirerande mötesplats.

Utemiljön

Förskolans utemiljö är indelad i tre gårdar där varje del har sitt unika innehåll och lockar barnen till lek, lärande och utveckling på olika sätt.  

  • Trygga gården
    Denna gård är en lite mindre, inhängnad del med sandlåda, små hus att mötas och leka i samt en vattenleksbana. På denna gård leker mestadels våra yngre barn.

  • Rörliga gården
    Denna gård är en större inhängnad del med stora gräsytor med plats för lek och rörelse. Här erbjuder vi barnen material som stimulerar deras kreativitet och motorik, så som stora byggklossar och en hinderbana. Här finns även en balansbana, en klätterställning med rutschkana samt en backe som vintertid används till pulkaåkning.

  • Vilda gården
    Denna gård är en större inhängnad del som innehåller ett mindre skogsparti, sandlåda, ett trätåg, en stor scen i trä samt en basketplan.


Vår närmsta granne lekparken "Betesmarken" är flitigt besökt och det är även skogen/naturen som ligger ett stenkast bort.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.
Det gör vi bland annat genom att:

  • Välja miljövänligt materiel vid inköp