Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Våra lokaler finns på husets övervåning.
Flera dagar i veckan delas barnen in i mindre grupper där vi passar på att utnyttja våra olika lärmiljöer. Våra lärmiljöer både inne och ute befinner sig i en ständig utveckling eftersom barns intressen och behov förändras och kan se olika ut. 

Innemiljön

Inne på avdelningarna är miljöerna i grunden uppbyggt med likadana möbler eftersom det är en del i konceptet.
På övervåningen har vi vår ateljé där barnen kan skapa med olika material och inspireras av miljön utanför de stora fönstren.

Utemiljön

Förskolans utegård är indelad i tre delar. Varje del har sitt unika innehåll och lockar barnen till lek, lärande och utveckling på olika sätt. 

  • Trygga delen
    Denna gård är en lite mindre, inhängnad del av gården med sandlåda och små hus att leka i. På denna gård leker oftast våra yngsta barn.

  • Rörliga delen
    Denna gård är en större inhängnad del med stora gräsytor med plats för lek och rörelse. På denna gård leker oftast våra äldre barn.

  • Vilda delen
    Denna gård är en större inhängnad del som innehåller ett mindre skogsparti, sandlåda och basketplan. För tillfället delar vi denna gård med skolan/fritids.

Vår närmsta granne lekparken "Betesmarken" är flitigt besökt och det är även skogen/naturen som ligger ett stenkast bort. 

Vår matsal

I vår matsal, en trappa ner, serveras alla måltider som buffé och barnen får möjlighet att ta sin egen mat. Varje dag serveras lunch lagad från grunden och minst tre olika sorters grönsaker samt knäckebröd och mjölk.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.
Det gör vi bland annat genom att:

  • Välja miljövänligt materiel vid inköp