Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Så här ser det ut hos oss på Nordanby förskola. Önskar ni besöka vår förskola, boka en tid så tar vi emot er på en rundvandring.

Mejla Malin för att boka en tid.

Innemiljöer

Våra innemiljöer är uppbyggda med sju avdelningar där vi utvecklar vår lärmiljö efter barnens intressen och de processer vi befinner oss i. Därför är vår lärmiljö flexibel, levande och kontinuerligt under utveckling. Barnens tankar och idéer är viktiga för oss. Vi arbetar utifrån ett stationstänk i projektinriktat arbete för att skapa mindre sammanhang för barnen i deras utbildning.

Reflektionstrappa och boklåda.

Utemiljöer

Vi har tre gårdar i varierande storlekar. Även på gårdarna arbetar vi utifrån ett stationstänk, utbildningen genomsyrar hela vår verksamhet. En del av stationerna är självgående där barnen på egen hand får utforska medan andra stationer är ledda av en närvarande pedagog. Förutom vår gård har vi närområdet tillgängligt som vi besöker genom utflykter med barnen. Det kan handla om att uppleva skog och natur, djur och växtlighet genom olika årstider.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar även mycket med återvinning och återanvändning.