Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Norra Vallbys förskola!

Förskolan ligger på norra delen av Vallby där miljön runt oss är barnvänlig med fina grönområden, skogar och lekparker.

Vår förskola har en rik miljö som erbjuder ett utforskande och laborativt lärande. Vi är lyssnande och medforskande pedagoger som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vi skapar olika lärmiljöer som ska vara lustfyllda och inspirerande till barnens utveckling som hela tiden är föränderliga utifrån barnen. Allt arbete vi gör är kopplat till läroplanen som är vårt styrdokument. Detta leder tillsammans vidare till ett projekterande reflekterande arbetssätt, vi har stark tilltro till det kompetenta barnet.

Välkommen till oss!


Starten på det livslånga lärandet

Välkommen till den kommunala förskolan

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår. Här får barnen utvecklas på bästa sätt utifrån sina förmågor, i en rolig, trygg och utvecklande miljö.

2023-11-28

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med andra förskolor runt om i staden. Vi har en gemensam pedagogisk inriktning som fungerar som ett stöd för att utveckla varje enskild förskola utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Inom förskolan har vi ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att alla barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande.

Vill du veta mer om oss och våra arbetssätt? Vill du komma och hälsa på?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Varmt välkommen till oss!

  • Du är här:
  • Norra Vallby förskola