Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Norra Vallby förskola!

Det här är vår förskola

Vi erbjuder 2 team med småbarn och storbarn där de är uppdelade i mindre grupper under dagen.

  • Rubinen - här går barn i ålder mellan 1-3 är tillsammans med en förskollärare och två barnskötare .
  • Kristallen - här går barn i ålder mellan 1-3 år tillsammans med en förskollärare och en barnskötare 
  • Diamanten - här går barn i ålder mellan 3-5 år tillsammans med två förskollärare och en barnskötare
  • Smaragden - här går barn i ålder 3-5 år tillsammans med en förskollärare och två barnskötare
  • Safiren - här går barn i ålder 5 år tillsammans med en förskollärare och barnskötare tre dagar i veckan

Mindre grupper

Vi arbetar i båda teamen med att dela upp barnen i mindre grupper under dagen så varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi gör detta även för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna sker fördjupning i olika områden utifrån barnens intressen.

Kök

Vi får mat från Bäckby produktionskök som lagas varje dag och frakts till oss i värmeskåp. All sallad och grönsaker får vi från skolans kök som ligger i anslutning till vår förskola. Det är även skolans kök som förser oss med frukost och mellanmål varje dag.