Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom förskoleverksamheten är du det viktigaste vi har, det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra små västeråsare. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss.

"Nya härliga utmaningar"

Mia Andersson, 32 - Förskollärare

Att arbeta här på Pettersbergs förskola innebär en vardag fylld med nya härliga utmaningar och med känslan att kunna göra skillnad. Ingen dag är den andra lik och det är det som är så härligt med min arbetsplats. Här ställs jag inför nya utmaningar och nya situationer, vilket bidrar till att jag utvecklas som människa och framförallt i min yrkesroll.

Som förskollärare erbjuds jag flertal reflektionstillfällen i veckan tillsammans med andra förskollärare där vi utbyter tankar, ideér och stöttar varandra i vårt undervisningsansvar. Barnskötare erbjuds reflektionstid varje vecka tillsammans med andra barnskötare för att utbyta erfarenheter, tankar och ideér. På Pettersbergs förskola är vi väl medvetna om vikten av reflektion och använder oss dagligen av pedagogisk dokumentation. Tillsammans i arbetslagen har vi gemensam reflektion varje fredag där vi lyfter viktiga frågor och reflekterar kring vårt fortsatta arbete med våra barngrupper.

Vi förskollärare har en timme planeringstid i veckan där vi mer specifikt ges tillfälle att planera vår vardag med respektive barngrupp. Vi har en mycket stöttande rektor som ger oss goda förutsättningar att genomföra vårt uppdrag. Vår rektor Sara finns alltid nära tillhands och är väldigt mån om vår verksamhet, hon är engagerad och väl insatt i den dagliga verksamheten vilket underlättar för oss. Sara är närvarande vid våra reflektioner och är tillmötesgående i våra önskemål om kompetensutveckling. Sara är lyhörd och öppen för våra förslag och ideér kring verksamheten.

Att arbeta på Pettersbergs förskola är roligt! Vi är ett fantastiskt team med många olika kompetenser som kompletterar varandra mycket bra. Vi skrattar ofta och bjuder på oss själva, vilket bidrar till ett mycket gott klimat i personalgruppen, vilket givetsvis smittar av sig på barngruppen.

Vi arbetar hårt för att ha ett väl fungerande samarbete med barnens vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att skapa bra relationer med vårdnadshavarna och för att starta barnets utbildningsresa så bra som möjligt erbjuder vi inskolning i hemmet. Vi vet att samarbete med vårdnadshavare ger barnen de bästa förutsättningar till utveckling och lärande.

Förstärkt kompetens

På Pettersbergs förskola har vi privilegiet att få arbeta tillsammans med två socialpedagoger som lägger stort fokus på samarbetet mellan förskola och hem. Att ha deras kompetenser i vår verksamhet bidrar till att vi kan lägga mer fokus på våra barn och vara mer närvarande samt att de ger oss stöd i frågor som kan upplevas som svåra att hantera. Vi har även förmånen att ha ett nära samarbete med vår ateljérista Lotta och pedagogista Marie som hjälper och stöttar oss i våra tankar och idéer kring undervisning, miljö och material. Tillsammans gör vi verkligen allt för att kunna ge våra barn de bästa förutsättningarna att kunna lära och utvecklas tillsammans med hjälp av inspirerande och tillåtande miljöer och material.

Om du blir nyfiken på att veta mer hur det är att arbeta som förskollärare på min förskola får du gärna kontakta mig!

Vänliga hälsningar, Mia Andersson