Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Pettersbergs förskola!

På Pettersbergs förskola arbetar vi alltid med fokus på bästa möjliga möte i alla våra sammanhang.

Vi är en flerspråkig och interkulturell förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Att vara en interkulturell förskola innebär att olika kulturer, etniska och nationella, religioner och livsstilar, livuppfattningar, tankesätt, språk och perspektiv samverkar, kompletterar och berikar varandra.

Förskolan ligger vackert belägen vid skogen på Pettersberg med närhet till Vallby friluftsmuseum. Förskolan är indelad i två avdelningar, Röd och Blå. På avdelning Blå arbetar vi åtta pedagoger med barn mellan 1-3 år och på avdelning Röd är vi åtta pedagoger som arbetar med barn från 3-5 års ålder. Vi har även en enhetsvikarie som täcker upp vid behov. Under vårterminen 2020 startar vi även vår mobila verksamhet, en buss som kommer att ge oss nya möjligheter i vårt pedagogiska arbete. Tillsammans med barnen kommer vi därmed kunna utforska nya spännande miljöer utifrån barngruppens önskemål och intressen.

Vi arbetar alltid med barnen indelade i mindre grupper för att på bästa sätt kunna se och utmana varje barn i vårt projekterande arbetsätt.

Vår mobila enhet "bussen".

Läslyftet

Under 2019/2020 deltar förskolan i läslyftet, vilket är en nationell sattsning från Skolverket. Läslyftet "handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket" med hjälp av olika texter (Skolverket, 2019)

Läs mer om läslyftet på Skolverkets hemsida

Den rogivande läshörnan på avdelning röd
Bild på böcker som erbjuds på avdelning röd