Länk till mer information om IST Home

Nyhetsarkiv

Bergisar i Pettersbergsspåret

Barnen visar vägen till rörelse och gemenskap

De äldsta barnen här på Pettersbergs och Bergatrollets förskola har skapat en ny aktivitetsstig på Pettersberg. Stigen ska bjuda in till rörelse, glädje och gemenskap. Inspirationen kommer från motionsspåret i Dingtuna, en plats vi ofta besökt med förskolan.

2024-06-03

På Pettersbergs och Bergatrollets förskolor finns en mobil enhet, en specialinredd buss, som ger de äldsta barnen möjlighet att åka och utforska olika platser och miljöer för att skapa nya erfarenheter tillsammans med pedagogerna. En plats vi ofta besökt med barnen är Dingtuna. Där finns ett två kilometer långt motionsspår med ett upptäckaräventyr fyllt av massor av målade stenar. Dingisarna, som stenarna kallas, inspirerade barnen till att själva vilja göra något liknande, fast hemma i barnens närområde, på Pettersberg. Det var så tanken till ”Bergisarna” och Pettersbergsspåret väcktes.

Så började Petterbergsspåret växa fram - i rörelse, för rörelse och gemenskap.

Inspirerade av Dingisarna tog barnen och pedagogerna med sig idéerna från Dingtuna hem till barnens sammanhang, ”till min plats i livet” på Pettersberg. Barnen har sedan arbetat med att måla egna stora stenar i olika steg. Pedagoger har vävt in olika pedagogiska inslag och hela tiden
hjälpt barnen att rikta blicken mot detaljer och att sätta ord på dessa. Grundfärg, ansiktsuttryck och olika former. Barnen har arbetat noggrant och hjälpts åt att först tvätta alla stenarna för att färgen skulle torka ordentligt på dem.

- Att tvätta stenarna var roligt, säger ett av barnen som varit med i skapandet.
- Vi har gjort det tillsammans, fortsätter ett annat barn.
- Jag vill måla mera, fyller ett tredje barn i.

Barnens skapelse en del av Mötesplats Pettersberg

I samma stund som idén från barn och pedagoger om Pettersbergsspåret tog fart blev det också en del i ett större arbete som pågår i staden. Ett samarbete mellan flera aktörer där samverkan kring positiva främjande och trygghetsskapande inslag är i fokus för hela Pettersberg. Det var så
Pettersbergsspåret och barnens aktivitetsspår blev en del av Mötesplats Pettersberg. En mötesplats som välkomnar alla.

- När samverkan verkligen visar sig från sin absolut bästa sida, kan vi skapa positiva fotavtryck som kan glädja många. Alla barn ska verkligen klappa sig själva på axeln och vara stolta över vad de nu skapat med ”Pettersbergsspåret”. Vilka fina ambassadörer och förebilder de är för Pettersberg, säger en av pedagogerna som varit med i arbetet.

- Barnen på bussen får se så många olika platser, så härligt när de nu även får ge tillbaka sina upplevelser till området de bor på med sina familjer. Något att glädjas av länge och mycket, tillsammans, säger en annan pedagog.

Många personer har varit involverade i arbetet och hjälpt till med både aktivitetsskyltar och utformning av stigen. Barnen har varit delaktiga i varje steg i denna process. Nu har barnen placerat ut alla sina stenar ”Bergisarna”i spåret och det är dags för invigning av Pettersbergsspåret. Runt det 1,5 km långa motionsspåret hittar man barnens målade stenar och aktivitetstavlor med utmaningar för alla olika åldrar.

- Vi hoppas att aktivitetsstigen bjuder in till rörelse och glädje och att de fina stenarna får ligga kvar där de är. Kom ihåg att det är barn som går sitt sista år på Pettersbergs och Bergatrollets förskolor som har skapat detta. Som så många gånger förr visar barnen oss vägen igen, säger Sara Jansson, rektor på Pettersbergs och Bergatrollets förskolor.

Välkommen till Pettersbergsspåret och invigningen den 4 juni

Alla är varmt välkomna till en positiv inspirerande invigning i hållbarhet och engagemang för mötesplats Pettersberg!

Datum och tid: Den 4 juni kl 16-18
Plats: På invigningsdagen träffas vi på stora grusplanen bakom Pettersbergsgatan 47 för att tillsammans promenera den 1,5 kilometer långa stigen.

Så hittar du till Pettersbergsspåret

Nyfiken på den mobila enheten? Här kan du läsa mer om förskolans bussar Hjulius och Regnbåge

Förskoleverksamhetens två specialinredda bussar används idag till de äldsta barnen på Vallby-, Pettersbergs- och Bergatrollets förskolor. Med bussarna får barnen tillsammans med pedagogerna utforska nya spännande miljöer och skapa nya erfarenheter. De besöker lekparker, museum, utställningar, naturreservat och andra spännande platser och aktiviteter att utforska för barnen. Verksamheten har funnits under många år och utvecklats till en kvalitativ undervisning och ett viktigt tillägg i förskolans kompensatoriska uppdrag. Läs mer om bussverksamheten via länken nedan.

Mobil förskoleavdelning - Västerås stad (vasteras.se)

Starten på det livslånga lärandet

Välkommen till den kommunala förskolan

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår. Här får barnen utvecklas på bästa sätt utifrån sina förmågor, i en rolig, trygg och utvecklande miljö.

2023-11-28

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med andra förskolor runt om i staden. Vi har en gemensam pedagogisk inriktning som fungerar som ett stöd för att utveckla varje enskild förskola utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Inom förskolan har vi ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att alla barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande.

Vill du veta mer om oss och våra arbetssätt? Vill du komma och hälsa på?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Varmt välkommen till oss!

Utmärkelse

Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023

Vi är glada att berätta att Fredrik Söderlund, utvecklare inom Västerås stads förskolor, har tilldelats pris för långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

2023-10-26

Fredrik Söderlund arbetar som utvecklare inom Västerås stads förskolor med fokus på hur digitaliseringen kan vara ett tillägg för undervisningen. Fredrik är en av fyra framstående inspiratörer-debattörer-utvecklare av förskola och skola för barn i yngre åldrar som mottagit årets utmärkelse Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023. Idag, den 26 oktober, fick han ta emot priset som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Grattis Fredrik! Hur känns det att få ta emot Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2023?

- Givetvis ger det en energiboost när sitt arbete uppmärksammas, inte minst när det är en nationell utmärkelse och förskolan åter sätter Västerås på kartan! Just kring hur vi arbetar med digitaliseringsfrågor och hur vi har gjort det över lång tid gör att vi fortfarande ligger i framkant. En långsiktighet där vi är många som ska känna sig delaktiga i denna utmärkelse, säger Fredrik.

Pristagare Fredrik Söderlund


Berätta lite om ditt uppdrag i förskolan. Vad är det roligaste i ditt arbete?

- Jag arbetar sedan 10 år som utvecklare för digitaliseringen i Västerås Stads förskolor. Uppdraget innefattar främst inspiration och kompetensutveckling för våra pedagoger. Jag har en bakgrund som förskollärare och specialpedagog.

- Det roligaste med mitt uppdrag är just att jag har möjligheten att arbeta så nära verksamheten, både med den täta kontakten med lärcoacher och rektorer. Att få möjlighet att, till exempel i mina lärgrupper ute på förskolorna, få vara med och påverka hur vi tänker kring våra digitala verktyg, att skapa ett tydligt varför. De digitala verktygen kan vara en accelerator för undervisning och det är en skyldighet sett till vår läroplan att ge våra barn en grundläggande adekvat digital kompetens, fortsätter Fredrik.

Om Guldäppeljuyns Särskilda Pris

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Priset delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. I år har juryn valt att rikta ljuset mot förskolan. Fredrik är en av fyra framstående inspiratörer-debattörer-utvecklare av förskola och skola för barn i yngre åldrar som mottagit årets utmärkelse Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023.

Juryns motivering:

"Fredrik är sedan tio år tillbaka central utvecklare för Västerås förskolor. Med en bakgrund som förskollärare har han under många år arbetat med förskolans lärspridare, personalens delande och kunskapsutveckling. Fredrik bidrar till att sätta förskolans arbete och digitalisering på kartan i hela landet. Han är en efterfrågad föreläsare och inspiratör som knyter ihop läroplanen och förskolans undervisning och praktik med digitala arbetssätt. Fredrik gör professionens erfarenheter synliga och deras röster hörda."

Läs mer om priset på diu.se

Länk till extern webbplatsFokus: barns undran, lärande, trygghet – och röster i världen – Guldäpplet (diu.se)


IST Home Skola

Nytt IT-system för förskolan från den 27 mars 2023

Som vårdnadshavare med barn i förskolan använder du appen IST Home Skola för att hantera ditt barns vistelseschema, anmäla frånvaro och ha dialog med förskolan.

2023-03-23

De kommunala förskolorna och fritidshemmen har bytt till nytt IT-system. Det nya IT-systemet heter IST Home Skola.

Det här gör du i IST Home Skola

Du som vårdnadshavare med barn i förskolan använder appen IST Home Skola för att:

 • lägga in ditt barns vistelsetid (schema för när ditt barn är på förskolan)
 • anmäla frånvaro
 • lämna information om vem som lämnar och hämtar barnet
 • ha dialog med förskolan

Det är enkelt att komma igång och använda IST Home Skola, allt du behöver göra är att ladda hem appen till din iPhone eller Android-telefon och lägga in dina kontaktuppgifter och ditt barns vistelseschema.

Matsedel via appen Skolmaten

För tillgång till förskolans matsedel använder du appen Skolmaten. I appen ser du veckans och kommande veckors menyer. Du kan också se två veckor bakåt. Ladda ner Skolmaten från AppStore och Google Play och välj den förskola du vill följa.

Så kommer du igång med IST Home Skola och Skolmaten

Läs mer om hur du laddar ner och kommer igång med IST Home Skola och Skolmaten på vasteras.se

IST Home - Västerås (vasteras.se)

$news.alt

Ljusfesten 2022

Ett projekt om, för och genom demokrati

Under hösten har vår förskola deltagit i Ljusfesten - ett samarbetsprojekt, för barn och pedagoger i Västerås stad, som grundar sig i barnkonventionen. Barn och pedagoger har under hösten arbetat med olika tekniker och material för att skapa gestaltningar av deras tankar om vad barn har rätt till. Den 17 november visades verken upp i en utställning i Botaniska trädgården. I videon kan du få en glimt av några av de gestaltningar som ställdes ut.

2022-12-22

Mer om Ljusfesten

Ljusfesten arrangeras av KÅC – Kreativt Återanvändnings Center i samarbete med Västerås Stadsbibliotek, Kreativt bibliotek samt frivilligt deltagande förskolor.

Syftet är att skapa platser för barns tankar och röster att höras och leva vidare. Med ljusfesten vill vi inte bara göra plats för barnen i samhället, utan vi vill skapa möjlighet att mötas, för att lyssna, förstå och bli nyfikna på barns tankar och funderingar för framtiden. ​

Vinnare av Skolledarpriset 2022

Sara Jansson, rektor Pettersbergs och Bergatrollets förskolor

Torsdagen den 8 december delades Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022 ut till framstående pedagoger och skolledare i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid fyra ceremonier. Vi är glada att kunna berätta att Sara Jansson blev pirstagare av Skolledarpriset 2022.

2022-12-09

Skolledarpriset 2022 delades ut till Sara Jansson, rektor Pettersbergs och Bergatrollets förskolor, med motiveringen:

"För att du är en sann eldsjäl i arbetet med barn och barns rätt till utbildning. Du har blicken framåt och viljan att förändra skapar förutsättningar för dina medarbetare att höja kvaliteten i arbetet. Tillsammans skapar ni de bästa förutsättningarna för barn i utsatta områden med barnens bästa i fokus."

Läs mer om utnämningen och priset på vasteras.se

Nominerade till Skolledarpriset

Här är nomineringarna inom förskola 2022

Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Bland årets nomineringar inom området förskola hittar vi flera avdelningar, hela förskolor och enskilda medarbetare från våra kommunala förskolor. Tack till alla som har nominerat! Vinnarna utses torsdagen den 8 december.

2022-11-11

Pedagogiska priset

Nominerade kommunala förskolor och medarbetare till pedagogiska priset som delas ut av förskolenämnden:

 • Thea Sand, Kungsljusets förskola
 • Marie-Therese Lindahl, Erikslunds förskola
 • Karin Jansten, Arkens förskola
 • Amanda Sjöström, Nadia Mikhael och Bahia Boulos, avdelningen Solgläntan, Viksäng södra förskola
 • Bahia Boulos, avdelningen Solgläntan, Viksäng södra förskola
 • Avdelningen Tussilago, Hökåsens förskola
 • Elin Jakobsson, Slottsträdgårdens förskola
 • Sandra Andreasen, Gäddeholms förskola
 • Kvicksunds förskola
 • Anna-Lena Bürger och Zemzem Abdi Nur, Norra Vallby förskola
 • Frida Tidström, Kungsljusets förskola
 • Amanda Lind, Kungsljusets förskola
 • Charlotte Andersson, Källans förskola
 • Tegnérgårdens förskola, avdelning Korallen
 • Personalen på avdelning Kometen på Lövängens förskola
 • Lisa Jisey, Håkantorps förskola
 • Maria Andersson, Dingtuna förskola
 • Kastanjen blå, Önsta förskola
 • Avdelningen Vågen, Tegnérgårdens förskola
 • Carita Fall, Kvicksunds förskola
 • Fyrtornets förskola, avdelning Rodret
 • Dingtuna förskola
 • Sandra Kautto och Jazmine Gonzalez, Lövängens förskola
 • Abigayil Negash, Norrängens förskola
 • Avdelningarna Diamanten Blå och Diamanten Grön, Malmens förskola
 • Emmy Fridedal, Vasaparkens förskola
 • Elin Jakobsson, Slottsträdgårdens förskola
 • Fatima Asad, Nordanby förskola
 • Avdelning Smultronet, Villebrådets förskola
 • Solvägens förskola

Skolledarpriset

Nominerade inom kommunal förskola till skolledarpriset:

 • Sara Jansson, Pettersbergs och Bergatrollets förskolor
 • Åsa Fredriksson, Slottsträdgårdens, Utanbys och Vasaparkens förskolor


Torsdag den 8 december klockan 11 offentliggörs vinnarna i stadshuset.

På vasteras.se kan du läsa mer om priserna och alla som är nominerade.

Nominerade till Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022 - Västerås (vasteras.se)

Pedagogiska priset och Skolledarpriset - Västerås (vasteras.se)