Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Språkutvecklande kompetensutveckling

- en förutsättning för framtiden

Förskolan är det första steget i skolväsendet, och vi hjälper barnen att lägga grunden till sitt livslånga lärande. En viktig förutsättning för det fortsatta lärandet är att barnet får med sig ett rikt och utvecklat språk. Därför försöker vi ge våra pedagoger de verktyg de behöver för att hjälpa barnen på bästa sätt.

2021-12-02

En gång per år samlas alla kommunala förskolepedagoger under en gemensam kompetensutvecklingsdag. I år var temat ”språkandets pedagogik”. Under dagen fick pedagogerna del av goda exempel på språkutvecklande arbetssätt, både från sina kollegor i staden, och från Ann Pihlgren som är filosofie doktor i pedagogik. Det resonerades bland annat om språkutvecklande undervisning, interaktiv högläsning och mycket mer.

 • Att ge barnen möjligheter att utveckla ett rikt språk är det allra viktigaste vi kan göra för att rusta dem för framtiden och fortsatt utbildning, säger Maj-Britt Neverland, utvecklingsledare inom förskoleverksamheten.

Camilla Kulläng jobbar som utvecklare mot språkutvecklande arbetssätt inom förskoleverksamheten. I sin roll hjälper hon förskolorna att hitta verktyg för att öka interaktionen och samspelet med barnen, och att göra lärmiljön så språkligt tillgänglig som möjligt. Det kan till exempel handla om att använda sig av bildstöd eller TAKK, en form av enklare teckenspråk som stöd för kommunikation. Camilla finns till för alla förskolor, men jobbar närmast de som har högst andel flerspråkiga barn.

 • Barn lär sig språket i samspel och samvaro med andra och alla vuxna runt barnet är viktiga språkliga förebilder. Att pedagogerna får ökade kunskaper om hur de kan arbeta språkutvecklande har en stor betydelse för att barnens år på förskolan leder till att språket stimuleras, utmanas och utvecklas. Förskoleåren är särskilt betydelsefulla, då det är under dessa år som språket grundläggs och det är särskilt viktigt att vi ger alla barn en riktigt god start, säger Camilla.
Pysselmaterial på fönsterbräda.

Nominerade till Pedagogiska priset

Här är nomineringarna inom förskola 2021

Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Bland årets nomineringar inom området förskola hittar vi flera avdelningar, hela förskolor och enskilda medarbetare från våra kommunala förskolor.   Vinnarna utses fredag 3 december.

2021-11-04

Nominerade till priset som delas ut av förskolenämnden

 • Shaonem Ramazani, Bergatrollets förskola och Pettersberg förskola
 • Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, Bjurhovdasmyckets förskola
 • Sevan Keoshgerian Khorozian, Blåsbo förskola
 • Blåsbo förskola
 • Victoria Axelsson och Annika Pousard, Isbjörnens förskola
 • Zeina Shamoun och Birgitta Bertlin, Knattekompaniets förskola
 • Carita Fall och Marie Andersson, Kvicksunds förskola
 • Elinor Abrahamsson, Johanna Sundström och Mahtab Moradi Kalbolandi, Lillhamra Förskola
 • Amanda Olofsson och Janna Årbrink, Lövängens förskola
 • Martina Lindgren och avdelningarna Safiren och Kometen, Lövängens förskola
 • Emma Arvidsson, Agnes Sundqvist, Hanna Svensson, Malmens förskola
 • Maria Hamberg, Sandra Lauren Ohlsson och Emma Miro, Malmens förskola
 • Eva Svanbäck Lidman, Nordanby förskola
 • Elin Benneborg, Rudbeckparkens förskola
 • Katarina Antfolk och Therese Westman, Rönnby förskola
 • Ann Hamrin Östlund, Rönnby förskola
 • Avdelningen Haren, Rönnby förskola
 • Ros-Mari Ahlbäck, Skogsgårdens förskola
 • Cecilia Sjöblom, Skogsgårdens förskola
 • Therese Hällgren Hellman, Tritons förskola
 • Liza Larsson, Vasaparkens förskola
 • Eva, Björken, Önsta förskola
 • Avdelning Rönnen Blå, Önsta Förskola


Alla som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun har kunnat nominera.


Fredag den 3 december klockan 11 meddelar förskolenämnden vinnarna av Pedagogiska priset 2021. Tre pris à 25 000 kronor delas ut i kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Vinnarna meddelas inför prisutdelningen.

Två glada barn leker med en trampbil

Barnkonventionen

- en självklar del av vårt arbete

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnens rättigheter stärks i samhället. För oss i förskolan är detta någonting vi har jobbat med länge. Att barnen känner sig trygga och delaktiga är en självklar del av vår verksamhet.

2020-02-28

Sedan 1990 har barnkonventionen varit juridiskt bindande i Sverige, men det är alltså först nu som den har blivit svensk lag. I Västerås har vi jobbat med barnkonventionen länge, men nu har vi en ännu tydligare anledning att jobba aktivt med frågan – både med barn och med vuxna.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns rättigheter, men det är fyra av dem som på sätt och vis sammanfattar alla de andra.

 • Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Artikel 6, Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Du hittar hela Barnkonventionen på UNICEFs webbplats.

Naturlig del i arbetet med barnen

Barnkonventionen är en naturlig del av arbetet på förskolan. Det står till exempel i förskolans läroplan att utbildningen ska utgå från barnets bästa, att barnen har rätt till delaktighet och inflytande och att de ska få kännedom om sina rättigheter.

Vi jobbar med barnkonventionen på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att vi läser böcker och sedan diskurerar hur man är en bra kompis, eller att vi gör olika övningar för att träna demokrati och att lyssna på varandra. Barnkonventionen är en naturlig del i lekar, i samtal och på väggar. För oss är det viktigt att barnen får ta del av barnkonventionen i både teori och praktik, för att de ska få en djupare förståelse för sina rättigheter.

Prioriterad fråga i verksamheten

För att kunna jobba på det här sättet krävs det förstås att vi vuxna också får en djupare förståelse för vad lagen innebär. Därför är barnkonventionen en prioriterad fråga i vår verksamhetsplan, där det bland annat står att alla medarbetare ska ta del av olika typer av kompetensutveckling.

Varje år gör vi också en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att läsa den.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för barnens bästa?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kommunal förskola vinnare av Pedagogiska priset

Priset delades ut 6 december

Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. De som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun har kunnat nominera. Nu är vinnarna utsedda.

2019-12-19

För andra året i rad kom det in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset, där de pedagogiska nämnderna ska utse en vinnare i de tre kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Vinnarna får ett pris à 25 000 kronor.

I kategorin förskola var det Önsta förskola som vann med motiveringen:

”För ert metodiska arbete med att utveckla barnen som finns hos er. Er förmåga att se varje barn och hens behov lyfter deras nyfikenhet och vilja att lära. I kombination med metoder och tydliga planer skapar det förutsättningar för progression. Hos er är det inte främst ett specialområde som skapar pedagogisk höjd utan en hög lägstanivå där ett metodiskt arbete med fokus på lärande främjar barnens utveckling.”

Läs mer om Pedagogiska priset och vilka som vann de övriga kategorierna på Västerås stads hemsida.

Nyhet om pedagogiska priset på Västerås stads hemsida