Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Rådjurets förskola!

Rådjuret är en modern förskola där vi ger barn olika förutsättningar till att utvecklas och lära. Vi vill att barnen ska ha roligt på förskolan och få möta ett meningsfullt innehåll med inspirerande lärmiljöer. Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare som finns nära barnen och är lyhörda för barns behov och intressen.

Vi tror på det kompetenta barnet och utgår från att förskolan är barnens arena och en demokratisk mötesplats. Det innebär att barnen får vara huvudpersoner och aktiva i sitt kunskapande. Vårt arbete ska bidra till att de känner trygghet, glädje och framtidstro.

Starten på det livslånga lärandet

Välkommen till den kommunala förskolan

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår. Här får barnen utvecklas på bästa sätt utifrån sina förmågor, i en rolig, trygg och utvecklande miljö.

2023-11-28

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med andra förskolor runt om i staden. Vi har en gemensam pedagogisk inriktning som fungerar som ett stöd för att utveckla varje enskild förskola utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Inom förskolan har vi ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att alla barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande.

Vill du veta mer om oss och våra arbetssätt? Vill du komma och hälsa på?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Varmt välkommen till oss!

  • Du är här:
  • Rådjurets förskola