Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Rådjurets förskola

Hos oss ska alla känna sig välkomna

Rådjurets förskola ligger på södra Gryta med anslutning till natur och skog. Vi arbetar i tre team och delar in oss i sju mindre grupper för att ge möjlighet till att visats i mindre sammanhang under större del av dagen. Vi erbjuder en innehållsrik verksamhet med spännande lärmiljöer som lockar till lek och utveckling. Vi tar vara på barns upptäckarglädje och lust att lära, kunskapande ska vara roligt och meningsfullt. Hos oss arbetar engagerade förskollärare och barnskötare som finns nära barnen och är lyhörda för barns behov och intressen. Vi tror på det kompetenta barnet och utgår från att förskolan är barnens arena och en demokratisk mötesplats. Hos oss får barnen vara huvudpersoner och aktiva i sitt kunskapande. Vårt arbete ska bidra till att de upplever trygghet, glädje och hoppfullhet. Vår intention är att barns utbildning ska präglas av en positiv framtidstro som skapar goda förutsättningar till barns hälsa, välbefinnande, utveckling och lärande.

Projekterande arbetssätt

Våra projekt drivs av barnens nyfikenhet, intressen och behov, vilket innebär att vi pedagoger är aktivt närvarande och utforskar omvärlden tillsammans med barnen. Hos oss är barnen delaktiga i sitt eget lärande och får möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och strategier. Lärprocesserna är viktiga och att barnen får tillgång till olika estetiska uttryckssätt för att deras tankar och idéer är intressanta. Därför erbjuder vi barnen olika sätt att utrycka sig på så att deras kreativa lösningar synliggörs och gemensamma diskussioner bidrar till att vi lär av varandra och fördjupar samt skapar samband mellan erfarenheter och nya kunskaper.

Pedagogisk dokumentation synliggör lärprocesser för barnen och ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling för att få syn på hur barn utforskar sin omvärld och hur vi ska utmana dem vidare i det. Dokumentation ger även vårdnadshavare en inblick i barnens vardag här på förskolan. Vi anser att samverkan mellan förskolan och hemmet ger barnen bästa möjliga förutsättningar för trivsel, utveckling och lärande.

Är ni nyfikna på att se förskolan och veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en tid för ett besök.

Team Gul 1-3år
Grupper: Myran ochTrollsländan
4 pedagoger både förskollärare och barnskötare

Team Blå 1-3år
Grupper: Fjärilen och Humlan
4 pedagoger både förskollärare och barnskötare

Team Blå 4-5år
Grupper: Biet, Larven och Spindeln
6 pedagoger både förskollärare och barnskötare

Extra personal
Vi har 1 barnskötare som finns tillgänglig för hela förskolan

Vårt kök
Vi har ett eget kök med en kock som lagar maten varje dag. Alla måltider, frukost, lunch och mellanmål är näringsrika. Varje dag får barnen frukt och det serveras varierade grönsaker till lunch. Många av våra basråvaror, grönsaker och frukt är ekologiskt framtagna.